HomePR Newsกรุงไทยมอบ 100,000 กรมธรรม์ให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [PR]

กรุงไทยมอบ 100,000 กรมธรรม์ให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [PR]

แชร์ :

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบกรมธรรม์ประกันคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100,000 กรมธรรม์ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย

Santos Or Jaune

โดยในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินคุ้มครองจำนวน 5 หมื่นบาท ระยะเวลาคุ้มครองรวม 90 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร ที่ทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม