เซเว่นฯ สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้วิกฤตไวรัส COVID-19 สมทบทุนโรงทาน ช่วยเหลือพระสงฆ์-ประชาชน

ซีพี ออลล์ (CP ALL) ผู้ก่อตั้งร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ในประเทศไทย ต่อยอดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ด้วยการร่วมสมทบทุนโรงทานตามวัดต่าง ๆ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายผ่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์-สามเณรที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19

- Advertisement -

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า ทางคณะสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ไม่ต่างจากชาวบ้านทั่วไป และการตั้งโรงทานครั้งนี้ทางท่านเจ้าอาวาสได้สนองตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ถือว่าเป็นความโชคดีของทางวัด ที่ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญของการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยประชาชนได้อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดและการแพร่เชื้อ ไม่สามารถออกมาใส่บาตรเหมือนปกติได้ ทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด รวมถึงในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังไม่สามารถออกรับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่าง ๆ ได้ เพราะเกรงว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกัน รวมทั้งยังมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

โดยซีพี ออลล์ เห็นผลกระทบเหล่านั้นจึงได้ดำเนินโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนสู้ภัยไวรัส COVID-19 ได้ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ไปยังวัดต่างๆ ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดนาคปรก และวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางวัดจะนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ สามเณร รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อนในการดำรงชีพให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน