นายกฯ ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เริ่ม 26 มีนาคม เพื่อรับมือ Covid-19

หลังจากมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่า ทางรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเข้ม โดยหยิบเอา พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(พรก.ฉุกเฉิน) มาใช้ควบคุมประเทศในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญหน้าความท้าทายจากการระบาดของ Covid-19 ในที่สุดวันนี้ นายกรัฐมนตรีก็ประกาศ พรก.ฉุกเฉินแล้ว โดยจะเริ่มในวันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป และจะใช้เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน

- Advertisement -

อย่างไรก็ตามมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติตัวต่างๆ ของประชาชน จะมีการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน โควิด-19” เพื่อที่รับผิดชอบกำหนดและแนวทางต่างๆ ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง อย่างไรก็ตามยังไม่ถึงขั้นประกาศ “เคอร์ฟิว” หรือกำหนดระยะเวลาเดินทางออกจากเคหะสถาน แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้อยู่ตลอดเวลา แต่ในเบื้องต้นจะมีการตั้งด่านเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการกระจายตัวของโรค

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าว่า นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก