รู้จัก “เป็ดไทยสู้ภัย” ผู้ช่วยคนใหม่ประเมินความเสี่ยงติดไวรัส COVID-19

การประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ทำให้สตาร์ทอัพไทยออกมาประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผ่าน Facebook page ในชื่อ “เป็ดไทยสู้ภัย” และ Twitter ชื่อแอคเคาท์ @Pedthaisuphai กันแล้ว

- Advertisement -

สำหรับภารกิจของเป็ดไทยสู้ภัยนั้น ทางทีมงานระบุว่ามีตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาร่วมตรวจสอบข่าวเท็จ (Fake news) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อการปฏิบัติตัวและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีสติ ผ่านแอคเคาท์ Facebook page เป็ดไทยสู้ภัย และ Twitter @Pedthaisuphai

นอกจากนั้นยังช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ด้วย “ระบบคัดกรองผู้ป่วย” ผ่านแบบฟอร์ม “การประเมินความเสี่ยงติดไวรัส COVID-19” โดยประชาชนสามารถเข้าไปทำแบบประเมินอาการขั้นต้นด้วยตนเอง ซึ่งผลการประเมิน จะแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ

จากนั้น จะมีทีมแพทย์อาสาจากสตาร์ทอัพด้าน HealthTech เข้ามาร่วมคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า “Teleconsult” ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่างการเดินทาง ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่สำคัญบริการนี้จะช่วยให้แพทย์และพยาบาลได้มุ่งรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเต็มกำลัง

อีกด้านหนึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Logistic และบริการทางด้าน Healthcare มาร่วมแก้ปัญหาการเดินทาง ด้วยระบบจัด-ส่งยารักษาโรค รวมไปถึงการจัดส่งอาหารและของใช้จำเป็นในระหว่างการกักกันที่บ้านด้วยตัวเองเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นผ่านสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ช่วยลดภาระการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นแพทย์และพยาบาลจิตอาสา สำหรับให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Teleconsult) เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่