Homegay chubby chaser dating appซีพี ออลล์จับมือ สสว. และ กสอ. ​มอบ 21 รางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” [PR]

ซีพี ออลล์จับมือ สสว. และ กสอ. ​มอบ 21 รางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” [PR]


“ซีพี ออลล์” จับมือ สสว. และ กสอ. ร่วมเชิดชูเอสเอ็มอีมีศักยภาพ 10 ประเภท มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” ให้แก่เอสเอ็มอี 21 ราย ในงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” หวังร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้เอสเอ็มอีหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มสินค้าชุมชน กลุ่มสินค้าเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบเอสเอ็มอีไทย พร้อมจัดเสวนาถอดรหัสความสำเร็จแนะแนวทางสู่ความสำเร็จในการขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตและสำเร็จได้อย่างยั่งยืน  

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” ขึ้น ในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และเป็นแรงบันดาลใจให้เอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ทุกประเภทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเอง โดยในปีนี้ มีการแบ่งประเภทรางวัล ทั้งสิ้น 10 ประเภท รวมจำนวนเอสเอ็มอีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวน 21 รางวัล

“ครั้งนี้ เป็นการจัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกรายล้วนผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างเข้มข้น เราเชื่อมั่นว่าการมอบรางวัลจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าชุมชน กลุ่มสินค้าเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นเอสเอ็มอีต้นแบบให้แก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม” นายธานินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จะยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพของเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสินค้าเอสเอ็มอีกว่า 20,000 รายการ มาวางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จากเอสเอ็มอีและเกษตรกร กว่า 50,000 ครอบครัว โดยจะได้รับคำแนะนำในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานสินค้า ความปลอดภัย ราคา ความต่อเนื่องในการผลิต การนำเทคโนโลยีมาใช้

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพีออลล์

นอกจากการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืนแล้ว งานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 ในครั้งนี้ ยังได้มอบโอกาสสุดพิเศษให้แก่เหล่าเอสเอ็มอีอีกหลากหลายด้าน อาทิ เสวนาพิเศษหัวข้อ “SME Key Success : สำเร็จได้ ถ้ารู้เคล็ดลับ” โดยเอสเอ็มอีหลากหลายประเภทสินค้าที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ และเสวนาพิเศษหัวข้อ “จะขายสินค้ากับเซเว่นฯ และ 24 Shopping ให้รุ่งต้องทำอย่างไร” โดยวิทยากรที่ดูแลเรื่องการนำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น และ24 shopping โดยตรง

ด้าน ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สำนักงานในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 3 ล้านราย ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินมาตรการการส่งเสริมผู้ประกอบการฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ทุกพื้นที่ ผ่านทางศูนย์ให้บริการ SME ของ สสว. โดยมีมาตรการที่สำคัญที่เรียกว่า MSME 2020 เน้นการส่งเสริม SME รูปแบบใหม่ ดังนี้ 1.การปรับสถานะกองทุนภาครัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ MSME ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2.พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) 3.ระบบคูปองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน 4.พัฒนากลไกกลางในการพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ MSME 5.มาตรการ MSME ล้มแล้วลุก ลดอุปสรรคในการฟื้นฟูธุรกิจ 6.พัฒนาระบบประเมินศักยภาพ SME และฐานข้อมูล (SME Big Data) 7.พัฒนาระบบการให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานในการให้การส่งเสริม MSME 8.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว สสว. ยังอยู่ในระหว่างร่วมกับกรมบัญชีกลางผลักดันให้ SME เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและลดการพึ่งพาตลาดหลัก ในส่วนของรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562 นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของธุรกิจ SME ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถขยายตลาดผ่านสาขาของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ และจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้แก่ SME รายอื่นต่อไป

ด้าน ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีนโยบายพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอีให้ ดีพร้อม (DIProm)”  โดยการ “ปั้น” มีแนวทาง 3 ด้าน คือ 1.ปั้น เอสเอ็มอีเกษตรอุตสาหกรรม จากเกษตรดั้งเดิมสู่นักธุรกิจเกษตรสมัยใหม่  2.ปั้น เอสเอ็มอีบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา 3.ปั้น เอสเอ็มอี ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะในการทำธุรกิจ  ส่วนคำว่า “ปรุง” เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันปรุงมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค และสุดท้ายคือการ “เปลี่ยน”  วิธีการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีในทุก ๆ อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับซีพี ออลล์ในการมอบรางวัลครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ได้ช่วยเชิดชูเอสเอ็มอีหลากหลายกลุ่ม รวมไปถึง SME สินค้าเกษตร ให้มีความภาคภูมิใจ มีพื้นที่ในการเติบโต และกลายเป็นเอสเอ็มอีต้นแบบ เป็นแนวทางให้เอสเอ็มอีรายอื่นๆ พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นเอสเอ็มอีที่ดีพร้อม สร้างรายได้กลับสู่ทั้งตัวเอง ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

รายชื่อเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 10 ประเภท รวมจำนวน 21 รางวัล ประกอบด้วย

 1. SME ยั่งยืน ได้แก่
 • เฉาก๊วย “ปุ้น& เปา” จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลกิจปทานผล
 • ขนมหวาน “คุณเก๋” จาก บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
 • ขนมหวาน “เจ้าจุก” จาก บริษัท เอ็นเอ็นซี.โปรดักส์ จำกัด
 • สกินแคร์ “Nami” จาก บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
 1. SME ยอดเยี่ยม ได้แก่
 • ยาและอาหารเสริมกลุ่มสมุนไพร “Handy Herb” จาก บริษัท แฮนดี้เฮลท์ จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ “จุฬาเฮิร์บ” จาก บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด
 1. SME ดาวรุ่ง ได้แก่
 • ขนมหวาน “บ้านทองหยอด” จาก บริษัท บีทีวาย ฟู้ดส์ จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ “รอยัลบิวตี้ คอลลาเจน” จาก บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ (ไลฟ์สตอรี่) จำกัด
 1. SME สินค้าเกษตร ได้แก่
 • ผลไม้ดอง “ศรีเมือง” จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 12490
 • กล้วยหอมทอง จาก คุณภักดี เดชจินดา
 1. SME เพื่อชุมชน ได้แก่
 • นมถุง “หนองโพ” จาก สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด
 • หมวกผ้าและของที่ระลึก “เอทู” จาก บริษัท เอทู จำกัด
 1. SME ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
 • เครื่องเขียน “KIAN DA” จาก บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด
 1. SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่
 • ยาสมุนไพร “โบว์แดง” จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาห้องยาเภสัช
 • อาหารเสริม สมุนไพร จาก บริษัท เฮิร์บ พลัส จำกัด
 1. SME ยั่งยืนด้านพัฒนาอุปกรณ์และก่อสร้างร้านสาขา ได้แก่
 • บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด
 1. SME ยั่งยืนด้านงานระบบวิศวกรรม ได้แก่
 • บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท คอมเรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 1. 10. SME ยั่งยืนด้านงานบริการร้านสาขา ได้แก่
 • บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด


You may also like