เปิดรายละเอียดประกาศ ‘ผู้ว่า กทม.’ สั่งปิด 26 พื้นที่เสี่ยงชั่วคราว วันที่ 22 มี.ค.- 12 เม.ย.

วันนี้ (21 มีนาคม ) ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จำนวน 26 สถานที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 12 เม.ย.2563  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ย้ำร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการปกติ ไม่ต้องกักตุนสินค้าและอาหาร โดยประกาศมีรายละเอียดดังนี้

- Advertisement -

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 22 วัน เว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารขายได้เฉพาะหิ้วกลับบ้าน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 กรุงเทพมหานครได้ฟังข้อมูลแนวโน้มตัวเลขผู้ที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตจากการวิเคราะห์ของคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายๆ แห่ง ชี้ให้เห็นว่าหากยังไม่มีมาตรการเข้มข้นมาสกัดการแพร่ระบาดของโรคในเร็ววันนี้ จะมีตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายจนไม่สามารถรับมือได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 กรุงเทพมหานครจึงได้ออกคำสั่งปิด 8 สถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีอีกหลายสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้ออย่างมาก คือ ร้านอาหาร สถานที่ทำงาน ซึ่งมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก และมีการพูดคุยกันในระยะที่ใกล้ชิด และเป็นระยะเวลานาน จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกันการแพร่กระจายของโควิด – 19 และการควบคุมโรคดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกสถานที่เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารต่างๆ เปิดจำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปบ้านเท่านั้น สำหรับห้างสรรพสินค้าและตลาดให้เปิดได้เฉพาะในส่วนของการจำหน่ายอาหารและสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันเท่านั้น

ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก และกักตุนสินค้ากัน ยังสามารถซื้อของใช้ที่จำเป็นได้อย่างพอเพียง

นอกจากนี้ยังมีการออกประกาศปิดสถานที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งรวมตัวของคนจำนวนมากที่มาอยู่รวมตัวกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้อำนวยการเขตคอยควบคุม กำกับ ดูแล ทุกสถานที่ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและจริงจัง หากสถานที่ใดไม่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้รายงานมาโดยตรงเพื่อที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานครพิจารณาปิดสถานที่นั้นๆ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติทันที

ส่วนรถไฟฟ้า BTS BRT และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมถึงล้อ ราง เรือ ขอความร่วมมือให้ลดจำนวนผู้โดยสารเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อโควิด – 19 ซึ่งประชาชนอาจต้องใช้เวลารอรถนานขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัย และหวังว่าผู้ประกอบการขนส่งมวลชนอื่นๆ จะตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่เชื้อและดำเนินการในแนวทางเดียวกันนี้เช่นเดียวกัน โดยคำสั่งและมาตรการทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (22 มี.ค. 63)

ส่วนสถานที่ทำงานที่สามารถให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ หรือหยุดงานเป็นการชั่วคราว รวมถึงขอให้งดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมาก งดร่วมกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ตลอดจนงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ดังนั้นขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือ และไม่ไปยังสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ทำงานอย่างเต็มที่และเต็มกำลังในการคัดกรอง รักษาผู้ป่วย และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุกวัน

“การใช้อำนาจหน้าที่ในการปิดสถานที่ต่างๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่อยากให้ทุกคนคำนึงถึงคุณภาพของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด การอยู่บ้านเป็นการช่วยชาติป้องกันการคุกคามของโควิด – 19 เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

source