โรงพยาบาลกรุงเทพ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ไร้โควิด-19 [PR]

ในสถานการณ์ การระบาดของไวรัส COVID-19 รพ.กรุงเทพ ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี มีการคัดกรองและแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แยกจากผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยทุกคน สามารถรับบริการได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเอง โดย รพ.กรุงเทพ มีขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน

- Advertisement -

สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย รพ.กรุงเทพ ได้ทำการสอบสวนโรคตามแนวทางระบาดวิทยา ซึ่งบุคลากรคนใดที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงได้จำกัดบริเวณตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนบุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยง สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ สำหรับแพทย์ทุกครั้งที่ให้การดูแลผู้ป่วยจะสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างครบถ้วน จึงถือว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่เป็นผู้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น

รพ.กรุงเทพ ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทุกกลุ่มวิชาชีพเป็นอย่างมาก เรามีกระบวนการคัดกรองโรคและผู้มีความเสี่ยงอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้มารับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 อย่างแน่นอน