วิกฤติโควิด-19 ‘แอร์ไลน์’ หยุดบิน เริ่มรัดเข็มขัดลดเงินเดือนพนักงาน-ผู้บริหาร 10-75%

สถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19 ยังเพิ่มความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับ “ธุรกิจการบิน” ทั่วโลก ที่ต้องทยอยหยุดบินชั่วคราวในขณะนี้ มาตรการต่อมาจึงต้องเริ่มลดต้นทุนด้วยการลดเงินเดือนพนักงาน จากก่อนหน้านี้ปรับลดในฝั่งผู้บริหารไปแล้ว

- Advertisement -

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ออกมาตรการต่างๆ จัดการกับวิกฤติครั้งนี้ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

“ยกเลิก” เส้นทางบินชั่วคราว

– เส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งหมด 20 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมถึง 24 ตุลาคม 2563

– เส้นทางบินในประเทศ  10 เส้นทาง  (จากทั้งหมด 17 เส้นทาง) ยกเลิกบินชั่วคราว เดือนเมษายน-ตุลาคม 2563

– เส้นทางบินในประเทศ 7 เส้นทางที่ยังทำการบิน คือ กรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพ-ภูเก็ต, กรุงเทพ-ลำปาง,กรุงเทพ-ตราด,กรุงเทพ-สุโขทัย, กรุงเทพ-สมุย และสมุย-ภูเก็ต โดยปรับลดจำนวนเที่ยวบินลง และเปลี่ยนเครื่องบินเป็นแบบ ATR72

หั่นค่าใช้จ่าย

เมื่อรายได้หลักจากค่าตั๋วโดยสารลดลงจากการหยุดบินชั่วคราว  จึงต้องมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

– ลดเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานในอัตรา 10-50%  ตามตำแหน่ง (ระดับบริหารลดเงินเดือน 50% มาตั้งแต่เดือนมีนาคม)

– ให้พนักงานลาโดยไม่รับค่าจ้าง

– ปรับลด/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆของพนักงาน

– ลดค่าใช้จ่ายด้านการปฎิบัติงาน ณ สถานีต่างๆทุกแห่ง โดยให้พนักงานกลับมาประจำที่สถานีกรุงเทพ

– ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เจรจาขอลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการภาคพื้นดิน  ค่าจอดอากาศยาน ค่าจราจรทางอากาศ ค่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากค่าน้ำมันอากาศยาน เป็นค้น

– ลดจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการ รวมทั้งการเจรจาต่อรองค่าเช่าเครื่องบิน

– ขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเจรจาปรับเปลี่ยนตารางการชำระหนี้

แอร์เอเชียลดสูงสุด 75%

บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการบริหารในสถานการณ์โควิด-19 และประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ต้อง “หยุดบินชั่วคราว” ในทุกเส้นทาง

– เส้นทางบินระหว่างประเทศ คิดเป็นผู้โดยสาร 41% หยุดบินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายน 2563

– เส้นทางบินในประเทศ  คิดเป็นผู้โดยสาร 59% หยุดบินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563

มาตรการลดค่าใช้จ่าย

– การบริหารต้นทุนในสถานการณ์นี้ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับอาวุโส ของไทยแอร์เอเชีย ได้สมัครใจรับเงินเดือนลดลงตามตำแหน่งระหว่าง 75% ถึง 10%  เพื่อลดผลกระทบต่อพนักงานโดยรวม

– ทบทวนแผนการลงทุน โดยระงับหรือชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง อาจระงับการจัดหาเครื่องบินเพิ่มในปีนี้

การบินไทยอยู่ระหว่างเจรจา

การบินไทย เองได้ประกาศยกเลิกชั่วคราวทุกเที่ยวบินในเส้นทางยุโรป และเอเชียแปซิฟิกเช่นกัน

– เที่ยวบินจากยุโรปยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

– เที่ยวบินจากภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

โดยการบินไทยต้องจอดเครื่องบิน 69 ลำ จากจำนวน 82 ลำ แต่ยังให้บริการขนส่งสินค้าในบางเส้นทาง รวมทั้งจัดเที่ยวบินพิเศษกรณีมีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563  การบินไทยได้ปรับลดผลตอบแทนทั้งเงินเดือนและค่าเดินทาง สวัสดิการอื่นๆ ของระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ดีดี ลงไป 15-25 % เป็นเวลา 6 เดือน

หลังจากต้องยกเลิกเส้นทางบินระหว่างประเทศ มาตรการลดต้นทุนด้วยการลดเงินเดือนพนักงานของการบินไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย กำลังอยู่ระหว่างเจรจากับผู้บริหาร เดิมกำหนดปรับลดเงินเดือนพนักงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563