แสดงความยินดีกับ วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562” [PR]

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในโอกาสได้รับรางวัล “นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562” ซึ่งมอบให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งอันสำคัญและสมเกียรติ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชนแก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ณ ห้องอาหาร เลอ นอร์มังดี โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

- Advertisement -