MBK เคาะมาตรการด่วน! ลดค่าเช่า 10-20% นาน 6 เดือน ช่วยร้านค้าเจอพิษ Covid-19

หลังจากกลุ่มร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า MBK  รวมตัวกันเดินขบวนในศูนย์การค้าเพื่อขอให้ MBK ลดค่าเช่า หรือ ยกเลิกเก็บค่าเช่าในช่วงนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 (ไวรัสโคโรนา) ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนลดลงอย่างมาก รวมทั้งคนไทยเองก็จับจ่ายลดลงอย่างมากในช่วงนี้

- Advertisement -

วานนี้ (25 ก.พ.) ศูนย์การค้า MBK  ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนกว่า 300 คน แล้วนั้น

ความคืบหน้าวันนี้ (26 ก.พ.) คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  อีกครั้ง ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยข้อสรุป คือ ศูนย์ฯ จะลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า MBK สัดส่วนตามประเภทการเช่า ตั้งแต่ 10-20% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2563