HomePR Newsกว่า 70 สถาบันกวดวิชา ใน 4 ศูนย์การค้าเครือ เอ็ม บี เค พร้อมเปิดติวเข้มเสริมความรู้แล้ว ภายใต้มาตรการป้องกันครอบคลุมสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง [PR]

กว่า 70 สถาบันกวดวิชา ใน 4 ศูนย์การค้าเครือ เอ็ม บี เค พร้อมเปิดติวเข้มเสริมความรู้แล้ว ภายใต้มาตรการป้องกันครอบคลุมสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง [PR]

แชร์ :

อาณาจักรแห่งการเรียนรู้กว่า 70 สถาบันการศึกษาทั้ง 4 ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค กลับมาเปิดให้น้อง ๆ เข้ามาติวเสริมเพิ่มทักษะแล้ว ทุกสถาบันขานรับมาตรการป้องกันของกรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอย่างเคร่งครัด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ด้านติวเตอร์และเจ้าหน้าที่ทุกคน รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 100%

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

หลังจาก “สถาบันกวดวิชา” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้สามารถเปิดได้แล้ว ล่าสุด สถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ,พาราไดซ์ พาร์ค, พาราไดซ์ เพลส และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 กว่า 70 สถาบัน พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมการจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ On-site และ Online เน้นทุกสถาบันปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเข้มข้น เพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 และหากมีการเรียนการสอนในห้องเรียน ต้องเว้นระยะห่าง Social Distancing ระหว่างโต๊ะ-ที่นั่ง ในระหว่างที่ดำเนินการสอนในห้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หลังจากเรียนจบในแต่ละวิชา ต้องทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ทุกครั้ง และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกจุดทุก ๆ 1 ชั่วโมง งดเว้นการนั่งรวมกลุ่ม

ขณะเดียวกัน ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ในฐานะเจ้าของอาคารสถานที่ ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่พาน้อง ๆ มาเรียน โดยดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้ มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้งการระบายอากาศ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเข้มข้นทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมทั้งทุกสถาบันการศึกษามีใบรับรองผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) เจ้าหน้าที่และอาจารย์ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วทุกคนเช่นกัน ที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันของศูนย์การค้าฯ และสถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้าฯ พบภาพรวมมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนดไว้อย่างดี

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เปิดบริการจนถึง 21.00 น. และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เปิดบริการจนถึง 22.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริการจอดรถฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 ม.ค. 2565 เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ลูกค้าของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 22.00 น.


แชร์ :

You may also like