อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นเป็นครั้งที่ 4 [PR]

นายมาร์ลิน บราวน์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นจากคินเซนทริค (เดิมคือบริษัทเอออน) ทั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้รับการยกย่องด้วยรางวัลนี้

- Advertisement -

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้พนักงานของเราสามารถบรรลุศักยภาพทั้งในด้านอาชีพและด้านอื่น ๆ การได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในการสนับสนุนพนักงานของเราและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา