HomePR News“โออิชิ” สร้างสรรค์โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน [PR]

“โออิชิ” สร้างสรรค์โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน [PR]

แชร์ :

“หนูอยากให้โรงเรียนของเรามีน้ำดื่มที่สะอาด มีระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน เพราะจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยที่น่ากลัว ทั้งอุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค และโรคอื่นๆ อีกมากมาย” หนึ่งในความในใจจากเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดพืชนิมิต จ.ปทุมธานี ที่ส่งสารผ่านคุณครู คุณครูจึงนำประเด็นดังกล่าวมาหารือขอการสนับสนุนการปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาดจาก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านทางโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชินวนคร เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกันและเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่ม

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับโรงเรียนวัดพืชนิมิต เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียน คุณครู และบุคลากรทั้งสิ้นรวม 450 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาเครื่องกรองน้ำทรุดโทรม ผุ เป็นสนิม จึงทำให้น้ำดื่มไม่สะอาด ดังนั้น “โออิชิ กรุ๊ป” จึงตอบรับการสนับสนุน จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ให้กับทางโรงเรียนโดยส่งทีมวิศวกรจากโรงงานลงพื้นที่สำรวจปัญหา และปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่และติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น 6 เครื่อง หลังจากนั้นยังได้จัดเทรนด์นิ่งแนะนำวิธีการใช้การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ อีกทั้งคอยเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย บริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ ทางบริษัทฯ จึงจัดพิธีส่งมอบโครงการฯ พร้อมมอบอาหาร ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียน โดยมี คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานจิตอาสาและผู้แทนชุมชนมาร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กล่าวถึงที่มาและความภาคภูมิใจของโครงการนี้ว่า “บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ โดยเฉพาะในด้าน “สุขภาพและอนามัย” โดยนำองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่ม ไปช่วยปรับปรุงระบบน้ำดื่มที่สะอาด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเด็กๆ ส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็เป็นลูกหลานพนักงานที่โรงงานของเรา ทั้งนี้ เราตั้งเป้าจะเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกับโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกจัดที่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนเดียวกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิในอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี หวังว่าโครงการนี้จะเป็นการส่งต่อ น้ำใจ ผ่าน น้ำสะอาดเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่น้องๆ และโรงเรียนที่ขาดแคลน”


แชร์ :

You may also like