Homemy transgender datingเคาะแล้วราคา IPO ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ AWC เสนอขาย 6.00 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 25-27 กันยายนนี้

เคาะแล้วราคา IPO ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ AWC เสนอขาย 6.00 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 25-27 กันยายนนี้

แชร์ :

หลังจากประกาศตัวมาพักใหญ่ว่า บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC บริษัทพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ TCC Group มีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดทาง AWC ได้ทำการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (โรดโชว์) พร้อมกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 6.00 บาทต่อหุ้น โดยมีจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 6,957 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  อีก 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) AWC จะเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้ในวันที่ 25-27กันยายนนี้ 

โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการด้านโรงแรม 12 แห่ง ซึ่งมีอยู่ 4 แห่งที่ดำเนินการแล้ว 2.ใช้พัฒนาโครงการที่มีอยู่ และ 3 ชำระหนี้ที่กู้ยืมมาให้กับธนาคาร และหรือตั๋วสัญญาที่ออกโดย บริษัทย่อย

มูลค่า IPO ในครั้งนี้ของ AWC ถือว่าเป็น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปีนี้ โดยมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่ราว 48,000 ล้านบาท และคาดว่าหุ้นสามัญของบริษัทจะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

 


แชร์ :

You may also like