ExtraFine รู้ลึก รู้จริง คอร์สเจาะลึก Digital Marketing แบบ Active Learning จากคนวงใน Agency ตัวจริง!!!

“ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่” 

“ข้อมูล ความรู้ ผิวๆ พื้นๆ แบบนี้ หาเองก็ได้”

“มาฟังอย่างเดียว เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจก็เยอะ” 

“เข้าใจหลักการ แต่ไม่รู้จะปรับมาใช้กับธุรกิจที่ดูแลอยู่ยังไง” 

“ลองทำตามแล้ว แต่ไม่โอเค ไม่รู้จะไปต่อทางไหนดี”

เหล่านี้ อาจเป็นข้อกังวล หรือ ประสบการณ์ที่คุณเคยได้รับจากการไปเข้าคอร์สเรียนหลักสูตรการตลาดออนไลน์  แต่จะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้รับจาก ExtraFine คอร์ส  Digital Marketing ที่รวมกูรูการตลาดออนไลน์ตัวจริงมากประสบการณ์ในวงการมากว่า 10 ปี ที่พร้อมไขเคล็ดลับการทำ Digital Marketing” ให้ “Success”

อยากถึงแก่น Digital Marketing  ทำไมต้อง ExtraFine  ?

ExtraFine  คือ หลักสูตรที่เน้นเรื่องของการตลาดออนไลน์ เป็นหนึ่งในคอร์สที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจาก Fine

ซึ่งมีหลักการทำหลักสูตรแบบเฉพาะตัว ที่สะท้อนโลกของการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมการผสมผสานทางด้านความคิด และนวัตกรรม พร้อมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากกูรูนักบริหาร นักการตลาด จะช่วยให้ผู้บริหารและนักธุรกิจยุคใหม่สามารถปรับตัว และเดินเกมธุรกิจได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า และพฤติกรรมผู้บริโภค

ExtraFine จึงไม่ใช่แค่หลักสูตรการตลาดออนไลน์แบบทั่วไป แต่หลักสูตรนี้คือ คอร์สที่รวมกูรูนักการตลาดออนไลน์ ตัวจริงเสียงจริง ที่คลุกคลีกับการทำงานออนไลน์มานานกว่า 10 ปี  กลุ่มคนที่เข้าใจแก่นแนวทางของการทำตลาดออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ Chief Executive Officer Brilliant & Million, คุณชัชวาล เดชาโรจน์ภัทท์ ED, Marketing Communication Finansia Syrus และคุณกวิน สุวรรณตระกูล กูรู ด้านการเงินการลงทุน สถาบันการเงินบริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่พร้อมทำหน้าที่เป็น “ครูพี่เลี้ยง” ให้กับผู้เรียนทุกคน ตลอดทั้งหลักสูตร 5 สัปดาห์

ดังนั้นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้จาก ExtraFine จึงไม่ใช่แค่ หลักการ ทฤษฎี  หรือ เคสตัวอย่างของความสำเร็จ แต่ลงลึกไปถึงการปฏิบัติจริง Workshop ทดลองการทำตลาดออนไลน์แบบนำมาปรับใช้กับการต่อยอดธุรกิจของคุณเองจริงๆ โดยมีมืออาชีพทางด้านการตลาดออนไลน์ให้คำปรึกษา ให้แนวคิดการทำตลาดทางออนไลน์อย่างครบมิติรอบด้าน

ทั้งในเรื่อง Digital marketing fundamental, Content Marketing, Facebook Marketing, Search Marketing และ Exclusive Workshop with Digiwise Tools เครื่องมือพิเศษชื่อว่า MacCanvas ถือเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งของหลักสูตร ExtraFine ที่ออกแบบมาสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์อย่างเช้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเสมือน คัมภีร์ ที่ช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง และนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก

ExtraFine = ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครบมิติการตลาดออนไลน์ สำหรับทุกธุรกิจ

Fine เชื่อว่า “ปฏิบัติจริง สำคัญไม่น้อยกว่า ทฤษฎี” ดังนั้นรูปแบบการเรียนในหลักสูตร ExtraFine จึงเน้นการเรียน การฟังจากกูรูตัวจริงในสนามการตลาดออนไลน์ ไปพร้อมกับลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นภาพรวมของหลักสูตรการตลาดออนไลน์นี้ จึงเป็นแบบ Offline class ที่จะมี workshop ระหว่างเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Digital Marketing ที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ทุกขนาด

ทั้งนี้ตลอด 5 สัปดาห์ (20 ชั่วโมง) ที่ผู้เรียนจะได้รับคือ โลกของการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิตอลนี้อย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อมาปรับใช้ ต่อยอด ได้จริง ไม่ใช่รู้แค่ผิวเผินทั่วไป โดยสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลักๆ เช่น

  • เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 5G
  • องค์ความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Digital Marketing วิเคราะห์การทำ Digital Media อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจหลักการพื้นฐาน กระบวนการคิดและการสร้างคอนเทนต์และการทำ Social Media
  • เข้าใจจุดประสงค์และการใช้โฆษณาในรูปแบบต่างๆ (Facebook, IG, Google Ads) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เรียนรู้เครื่องมือพิเศษ MacCanvas  by Digiwise ในการทำการตลาดดิจิตอล

นอกจากความรู้ในการทำตลาดออนไลน์ของจริงแล้ว เชื่อว่าสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เพิ่มเติมกลับไปคือ เรื่องของ Connection, Networking เพราะหลักสูตร ExtraFine นี้เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ รวมไปถึงนักการตลาดรุ่นใหม่ และกลุ่มคนที่สนใจการทำตลาดออนไลน์ ฉะนั้น ExtraFine จึงอาจกลายเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เชื่อมโยงคุณเข้ากับผู้คนต่างๆ ในวงการธุรกิจ ที่มองเห็นโอกาส และความสำคัญของการทำ  Digital Marketing ร่วมกัน จนเกิดเป็นการสร้าง Business Model ใหม่ๆ ที่ยั่งยืนในอนาคตก็เป็นไปได้

อย่ารอช้า และเป็นส่วนหนึ่งของ ExtraFine by Digiwise เพิ่มเติม…  https://bit.ly/2LFwLCK