Home PR News “TQM” ปิดดีลใหญ่ เพิ่มช่องทางขายหนุนรายได้โตยั่งยืน ลุยอัพเกรดเทคโนโลยีรับยุคดิจิทัลก้าวเป็น Insurtech [PR]

“TQM” ปิดดีลใหญ่ เพิ่มช่องทางขายหนุนรายได้โตยั่งยืน ลุยอัพเกรดเทคโนโลยีรับยุคดิจิทัลก้าวเป็น Insurtech [PR]

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ “TQM” เข้าซื้อกิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ่ ที่มียอดขายประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2561 เพื่อต่อจิ๊กซอว์ขยายช่องทางขาย หนุนรายได้กลุ่มให้เติบโตยั่งยืน ตั้งสองผู้บริหารลุยการขายเติบโตเต็มสูบ ชูกลยุทธ์การตลาด 5 ด้าน กลยุทธ์แรก มุ่งยกระดับระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานขายของตัวแทนด้วยโปรแกรม “TJN Any where” สู่ Insurtech รับการแข่งขันยุคดิจิทัล กลยุทธ์ที่สอง ขยายฐานดีลเลอร์เป็น 100 ราย ในปี 62 และเพิ่มนายหน้าอิสระอีก 10,000 รายภายใน 5 ปี กลยุทธ์ที่สาม มุ่งยกระดับบริการเป็นมาตรฐานทีคิวเอ็ม กลยุทธ์ที่สี่ การสร้างตัวแทนนายหน้ามืออาชีพ และกลยุทธ์ที่ห้า มุ่งพัฒนาโปรดักส์เฉพาะกลุ่ม หวังดัน ยอดขายเข้าเป้า 100 ล้านบาทในปีนี้ และตั้งเป้าทำยอดขายแตะ 2,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เสริมรายได้ “TQM” ให้โตตามแผนที่ตั้งไว้

ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าทีคิวเอ็มจะเข้าซื้อหุ้น ใน บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในสัดส่วน 100% จากผู้บริหารเดิม ซึ่ง ที เจ เอ็น เป็นบริษัทนายหน้า ประกันภัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์ในกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์ โดยปัจจุบัน มีฐานดีลเลอร์อยู่ 5 แห่ง มียอดขายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราว 30 ล้านบาท ในปี 2561 ที่ผ่านมา “ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของดีลเลอร์และผู้นำเข้ารถยนต์รวมถึงซุปเปอร์คาร์ ซึ่งมีทั้งกลุ่มแมสและนิชมาร์เก็ต ซึ่งปัจจุบันทีคิวเอ็มให้บริการกับลูกค้าเหล่านี้อยู่แล้ว จึงไม่ยากที่จะพัฒนาและต่อยอดการขายให้กับ ลูกค้าจากที เจ เอ็น และดีลนี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายฐานลูกค้าของทีคิวเอ็มให้เพิ่มขึ้น” ดร. อัญชลิน อธิบาย

ด้าน ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อบริหารงานและขับเคลื่อน ที เจ เอ็น ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ได้แต่งตั้ง นายเอกกร อริยตรัยพงศ์ และนาย     เกียรติสุพัทร จันทร์ฉาย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ซึ่งผู้บริหารทั้งสองเป็นผู้บริหารมากประสบการณ์ในด้านการบริหารงานในแวดวงธุรกิจประกันภัยมากว่า 20 ปี สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อน ที เจ เอ็น ต่อไปภายใต้การดำเนินงานของ ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประกอบกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน มุ่งสนับสนุนผลักดัน ยอดขายของ ที เจ เอ็น ให้โตได้ตามเป้าปีนี้ที่ 100 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาทภายในปี 2567

กลยุทธ์แรก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของ ที เจ เอ็น ด้วยโปรแกรม TJN Any where โดยจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Big Data, AI, และ Cloud Server เข้ามาใช้ยกระดับงานบริการให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้นสู่ความเป็น Insurtech เพื่อรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลทั้งระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน เน้นการสร้างระบบสนับสนุนกลุ่มตัวแทนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ ที เจ เอ็น ให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ ทันต่อความต้องการของลูกค้ายุดดิจิทัล อาทิ ระบบคำนวณเบี้ยประกันวินาศภัย คู่มือช่วยการขายที่ตัวแทนสามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ในการทำงาน และเตรียมความพร้อมของระบบ Back Office เพื่อบริหารและจัดการงานหลังบ้านอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบการคำนวณคอมมิชชั่นรับ-จ่าย ระบบบัญชีและการเงิน การออกกรมธรรม์ ระบบบริหารจัดการลูกค้า ด้วยจะเชื่อมโยงระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ให้สามารถทำงานสอดรับกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้เตรียมฟังก์ชั่นการทำงานที่ลูกค้าสามารถเข้ามา เลือกซื้อประกันออนไลน์ได้ทันที ที่ tjn.co.th รวมถึงสร้างระบบอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถปรึกษาเรื่อง การซื้อประกันภัยรถยนต์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้แบบเรียลไทม์ ที่ 02 119 9599 และยังสร้างระบบอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้า สามารถปรึกษาเรื่องการซื้อประกันภัยรถยนต์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้แบบเรียลไทม์

กลยุทธ์ที่สอง การขยายฐานดีลเลอร์และผู้นำเข้ารถยนต์ รวมถึงตัวแทนนายหน้าอิสระ ซึ่งภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ จะมีจำนวนดีลเลอร์เพิ่มอีก 50 แห่ง ที่พร้อมรับบริการจาก ที เจ เอ็น และจำนวนดีลเลอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่งภายใน ปี 2562 นอกจากนี้มีแผนเพิ่มจำนวนนายหน้าอิสระที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วกว่า 200,000 ราย โดยตั้งเป้าสร้างตัวแทน นายหน้า 10,000 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์ที่สาม การยกระดับงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกับทีคิวเอ็ม ที่เน้นการให้บริการด้านประกันภัย ที่เหนือระดับ ด้วยระบบการทำงานและบุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ การมอบสิทธิพิเศษที่คัดสรรสอดคล้อง กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริการ 24 ชั่วโมง การให้บริการประสานงานสินไหม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และการให้บริการส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างความแตกต่างที่ยกระดับบริการให้เป็นมากกว่า ผู้ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย

กลยุทธที่สี่ การสร้างตัวแทนนายหน้ามืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการอบรม Intensive agent course เพื่อให้ตัวแทน มีความรู้ด้านประกันภัย การนำเสนอและการบริการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน และการเข้าถึง ผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ห้า การพัฒนาโปรดักส์เฉพาะกลุ่มให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งในอนาคตมีแผนที่ จะพัฒนาโปรดักส์ Extended Warranty ที่จะขยายระยะเวลาการรับประกันเครื่องยนต์ สำหรับรถที่ทำประกันผ่าน ที เจ เอ็น” ดร. นภัสนันท์ กล่าว

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม