HomePR Newsซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลผ่านผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน [PR]

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลผ่านผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน [PR]

แชร์ :

“คนรุ่นใหม่” ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้านขององค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่งด้าน “ธรรมาภิบาล” ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ก็ได้เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน ล่าสุด บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัดโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีประชันความสามารถ ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย และให้ผู้ชนะดำรงตำแหน่งเป็น “แอมบาสเดอร์” ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น การจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ล่าสุดได้จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance โดยมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ขององค์กรกว่า 120 คน จาก 60 กว่าสำนักงานในกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์ ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด และตอบคำถามวัดทัศนคติ มุมมอง และวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้น “หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ กว่า 30 ปี ที่ผ่านมาคือการตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเราเชื่อว่าเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ” นายก่อศักดิ์ กล่าว บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากเสียงเชียร์ของทั้งผู้บริหารและพนักงานที่มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ร่วมลุ้นไปกับการตอบคำถามอย่างเข้มข้น เพื่อวัดมุมมองและวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส อาทิ “หากแฟนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน แต่ต่างหน่วยงาน และกำลังมีแผนจะแต่งงานกันในเร็วๆ นี้ มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ส่อแววทุจริต คุณจะทำอย่างไร”

นางสาวสุดารัตน์ พุทธชาติ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Miss Good Governance เล่าด้วยความภูมิใจว่า กิจกรรมเฟ้นหา Mister & Miss Good Governance ถือเป็นการประกวดที่ยาวนาน โดยตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งก็ดีใจมากๆ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน โดยจะเริ่มจากตัวเองและขยายผลให้เพื่อนร่วมงานเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามต่อไป ด้านนายฐิติวัสส์ งามวิศิษฐ์ศิลป์ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Mister Good Governance อธิบายเสริมว่า สำหรับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเชื่อว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องธรรมชาติ การเตรียมตัวในการแข่งขันจึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาก อาศัยความเข้าใจ เพราะชีวิตจริงไม่ชอบให้ใครเอารัด เอาเปรียบ หรือมาทุจริตกับตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเรา เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้ไปขยายผลสู่เพื่อนร่วมงานต่อไป

สำหรับสุดยอด Mister & Miss Good Governance จะต้องร่วมศึกษาดูงาน เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และเป็น “แอมบาสเดอร์” ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร คอยขับเคลื่อนกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ทั้งนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก “FTSE4Good Index” โดย FTSE Russell ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน


แชร์ :

You may also like