ครบรอบ 25 ปี ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งมั่นการเป็น “ผู้ให้” และ “เอาใจใส่” พร้อมประกาศค่านิยมภายใต้แนวทาง “I TRUST” [PR]

ระยะเวลา 25 ปี อาจจะยาวนานมากสำหรับใครหลายๆ คนที่พอจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆในเชิงเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาของสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เหมือนกับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำในไทยของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ที่ต้องการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน โดยยึดหลักแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” ภายใต้แนวทาง “I TRUST”

- Advertisement -

ทำไมต้องเป็น “I TRUST” ?

เพราะแนวทางของ “I TRUST” เป็นการดำเนินงานที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตรดีลเลอร์ องค์กร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม โดยมีหัวใจหลักคือการสร้างค่านิยมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อองค์กร และต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย โดยงานที่ทำจะต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพยายาม ความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ มีความตั้งใจในการทำงาน และทำงานด้วยความสามัคคี เข้าอกเข้าใจผู้อื่น และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และไปสู่เป้าหมายเดียวกันในเรื่องเดียวกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการที่ยอดเยี่ยม สร้างความแตกต่างของการบริการที่โดดเด่น เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยต้องเปิดใจเรียนรู้และพร้อมจะสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานของตนเอง อีกด้วย

“ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” อย่างไร ? 

ในปี 2562 นี้ ซัมมิท แคปปิตอล เริ่มกำหนดแนวคิดที่ใช้เป็นค่านิยมขององค์กรมาเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยจะพัฒนาทั้งบริการและคุณภาพ เพื่อรักษาอัตราการเติบโต เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย โอกาสครบรอบปีที่ 25 นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ได้มีการประกาศทิศทางองค์กรว่า “เราจะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง” เพื่อยกระดับบริการครอบคลุมทุกมิติ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคม ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญที่นำมาใช้เพื่อสานต่อแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน”

  • การพัฒนาเทคโนโลยี ปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานก่อนทำการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบติดตามทวงถามหนี้ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง และตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้รวดเร็ว และระบบการบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขยายพันธมิตรดีลเลอร์ รุกสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับดีลเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยปัจจุบัน ซัมมิท แคปปิตอล มีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปี 2562
  • ยกระดับบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 4.0 โดยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ วางแผนจะนำระบบการพัฒนาบุคคลากรมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีกร้อยละ 9

อะไรคือการเป็น “ผู้ให้” และ “เอาใจใส่” ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม ?

การเป็น ‘ผู้ให้’ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ทางซัมมิท แคปปิตอล ให้ความสำคัญ ด้วยการตอบแทนต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา เสริมสร้างสังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อันเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยซัมมิท แคปปิตอล ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แคมเปญ “กลับบ้านปลอดภัย” ที่ทำติดต่อกันมาหลายปีเป็นแคมเปญรณรงค์ให้ระมัดระวังในการขับขี่ และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงวันพิเศษต่างๆ อาทิ “รักใครให้ใส่หมวก” ในวันแห่งความรัก หรือ “สงกรานต์นี้ ไม่สาดน้ำใส่มอเตอร์ไซค์” เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นการแสดงความ ‘เอาใจใส่’ ต่อสังคม ที่ทางบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ภายใต้ค่านิยม “I TRUST” ของบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรม รวมทั้งการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อการให้บริการอย่างถูกต้อง และแม่นยำของซัมมิท แคปปิตอล ตามแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน”