รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” [PR]

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2562 ตามนโยบายโรดแมพ การจัดการขยะพลาสติก 2561 – 2573  เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจาก ขยะพลาสติกและขยะทะเล ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของขยะพลาสติกคือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

- Advertisement -

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็น Green Department Store แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP ผ่านโครงการ The  Mall Think Green ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 โดยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก และในวันคุ้มครองโลก เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมเป็นภาคีรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการสร้างขยะพลาสติก โดยประกาศงดให้บริการถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน (22 เมษายน) นอกเหนือจากที่ได้งดบริการถุงพลาสติกทุกวันที่  1,  4  และ 16  ของทุกเดือน

พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนการทิ้งเป็นพลังงานสร้างสรรค์ เครื่องรีไซเคิลขวดอัตโนมัติ (Refun  Machine) แลกรับคะแนนสะสม เพื่อรับของรางวัลมากมาย โดยจะติดตั้งครบทั้ง 5 สาขา ได้แก่ ดิ เอ็มโพเรียม,  ดิ เอ็มควอเทียร์, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หวังว่าจะเป็นอีกแรงพลังหนึ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในไทยให้ลดลงได้อย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกๆ คน

ทุกคนสามารถช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ ด้วยการลดขยะพลาสติก
เพียงเริ่มต้นง่ายๆ จากตัวเรา … ลด งดใช้ถุงพลาสติก

โลกเปลี่ยนไป เมื่อเราเปลี่ยนแปลง