“ช้อปปี้บูทแคมป์” ยกระดับผู้ขายชาวไทย ตั้งเป้ายอดขายโต 100% ภายใน 3 เดือน [PR]

ช้อปปี้ ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวโครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์”
ตอกย้ำจุดยืนในการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยให้เติบโตก้าวหน้า โดยโครงการช้อปปี้บูทแคมป์เป็นโครงการที่ริเริ่มเพื่อติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ขายและผู้ประกอบการรายย่อย โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ธนาคารกสิกรไทย (KBank) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด อากาธา โซห์

- Advertisement -

หัวหน้าฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย โดยผลผลิตจากธุรกิจ SME คิดเป็น 42% ของ GDP ของประเทศไทยช้อปปี้ในฐานะแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ซึ่งสิ่งสำคัญคือการให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแนะนำแนวทางและช่วยให้ผู้ประกอบการฯ สามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปีนี้เราได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐอย่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการฯ
ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์” โครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของเราโดยตั้งเป้าในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่า 100% ให้แก่ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมในโครงการฯ”

สำหรับโครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์” เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเข้มข้นต่อเนื่อง 3 เดือน ไฮไลท์พิเศษของโครงการ ประกอบไปด้วย “CAMP”

  • หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Curriculum) : หลักสูตรช้อปปี้บูทแคมป์ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้และดิจิทัล กูรูชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ ครูชัยจากเฟซบุ๊กเพจ Marketing in Black,
    คุณโซอี้จากเฟซบุ๊กเพจ Digital Shortcut และ โค้ชหมีจากเฟซบุ๊กเพจคิดว่าดี โดยเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ การสร้างคอนเทนท์ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรแบบเต็มได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
    ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของโครงการฯ
  • ชุดแบบฝึกหัดเพื่อความมั่นใจในบทเรียน (Assignment) : ในโครงการฯ จัดเตรียมชุดแบบฝึกหัดออนไลน์ เพิ่มความรู้และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกฝนด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้สามารถจับประเด็นจากบทเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการขายของออนไลน์ได้จริง
  • ที่ปรึกษาประจำตัวเพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำ (Mastering) : ส่วนหนึ่งของโครงการฯ ช้อปปี้ได้จัดเตรียมการอบรมเทรนเนอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมภาครัฐอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยระบบการดูแลดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
  • สิทธิพิเศษจากช้อปปี้และพันธมิตร (Privilege) : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานร่วมพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าดำเนินการ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความร่วมมือ ในครั้งนี้ ว่า “สำหรับช้อปปี้บูทแคมป์ ถือเป็นโครงการที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ทั้งนี้กรมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับช้อปปี้ และเชื่อมั่นว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ประกอบการฯ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากนี้ไปเราจะยังคงสานต่อการบูรณาการร่วมกับช้อปปี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ รุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0 ต่อไป”

นายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “สำหรับความร่วมมือกับช้อปปี้ในครั้งนี้ เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขายให้มีกำไรมากขึ้นเท่านั้น แต่เรามองว่าจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยความร่วมมือกับโครงการช้อปปี้บูทแคมป์ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของสสว. ในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมชาวไทย สามารถแข่งขันและหยัดยืนได้ในสมรภูมิธุรกิจระดับโลก”

โครงการ “ช้อปปี้บูทแคมป์” เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopeebootcamp.com