โอกาสสร้างคน คนสร้างโอกาส “ขรรค์ ประจวบเหมาะ” [PR]

ไม่น่าเชื่อว่า ความทรงจำเมื่อครั้งวัยเยาว์ของ “ขรรค์ ประจวบเหมาะ” จะทำให้เขากลายเป็นนักให้โอกาสผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้ วันที่แม้จะวางมือจากงานประจำ ทั้งการเป็นอดีตนายแบงก์ใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมากฝีมือแล้ว  ทุกวันของ“ขรรค์” ยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำแสงสว่างแห่งโอกาสมาสู่ผู้พิการทางการเห็น

- Advertisement -

“ตอนอายุประมาณ 10 กว่าขวบ เรียนอยู่อังกฤษ ช่วงปิดเทอมก็กลับมาบ้าน คุณแม่เห็นว่าว่าง ก็ให้ไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ  ผมไปอ่านหนังสือ สอนภาษาอังกฤษ  และเล่าประสบการณ์ที่เคยไปเรียนต่อต่างประเทศให้ฟัง พวกเขาก็ถามกันใหญ่ เราก็ตอบ เขาก็จินตนาการไป จากนั้นพอเรียนจบแล้วทำงาน ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ก็ส่งผมมาเป็นกรรมการในมูลนิธิ ทำหน้าที่ฝ่ายจัดหาเงินทุน แต่นั้นก็ยังทำงานกับมูลนิธิฯ มาโดยตลอด” ขรรค์ บอกเล่า

ในวันที่มูลนิธิช่วยคนตาบอด ฯ ดำเนินงานมาครบ 80 ปีในปี 2562 นี้ “ขรรค์” ยังคงมีไฟในการทำงานที่ลุกโชนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สังคม เฉกเช่นคนปกติ

“ในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ ดำเนินงานมาครบ 80 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาโอกาสในทุกๆ ด้านให้ผู้พิการทางการเห็นได้แสดงผลงานและศักยภาพ รวมถึงเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และสร้างโอกาสที่ดีให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยกัน ผ่านแคมเปญที่ชื่อ MORE THAN EYES CAN SEE  80 ปี มากกว่าที่เห็น”

นอกจากแคมเปญดังกล่าวจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็นอย่างน่าทึ่งแล้ว  ยังเป็นปีที่มูลนิธิฯ อยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย มาร่วมเป็น “ผู้ให้โอกาส” สนับสนุนการสร้างแสงสว่างในชีวิตให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งแต่ละปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานราว 30 ล้านบาทต่อปี ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพ 5 แห่ง รวมถึงส่งเด็กพิการทางสายตาไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเข้าอบรมอาชีพ อาทิ นวด  ถักไหมพรม พนักงานรับโทรศัพท์

สิ่งที่“ขรรค์” ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้กับมูลนิธิฯไว้ ก็คือ ให้ผู้พิการทางการเห็นได้รับโอกาสที่จะได้รับการศึกษาการพัฒนาทักษะความสามารถที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้ทำงานดีๆ ซึ่งก็ต้องมีบุคคลากรที่คอยช่วยดูแล ครู และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพรินต์อักษรเบรลล์ เป็นต้น

“เราพยายามให้โอกาสเขา เมื่อได้รับโอกาส ได้รับการศึกษา การดูแลที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาตนเอง มีความสามารถอาจจะมากกว่าคนตาดีบางคนด้วย”

แคมเปญ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็นของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ ว่าด้วยการเชิญชวนบุคคลทั่วไปมาร่วมหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้พิการทางการเห็น ผ่านกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี 2562 ได้แก่

  1. การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย ที่จะมุ่งสร้างโอกาส และส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  2. การปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการเห็น
  3. Braille My Name กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอักษรเบรลล์
  4. การจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล การระดมทุนเพื่อสนับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  5. คอนเสิร์ตการกุศล อีกมุมของการแสดงความสามารถทางดนตรีของผู้พิการทางการเห็น

รวมถึง การระดมทุน เพื่อนำมาใช้สร้างโอกาสที่หลากหลาย ขยายขอบข่ายการพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์สำคัญของมูลนิธิฯ ที่ว่า “เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี”

ไม่แปลกหากวันนี้ ประเทศไทยจะมีผู้บกพร่องทางการเห็นทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ สามารถใช้ชีวิตในสังคมเกือบเทียบเท่าคนปกติทั่วไป ขอเพียงพวกเขาได้รับ “โอกาส” ซึ่งเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมสนับสนุนและเป็นผู้สร้างโอกาสที่ดีให้แก่พวกเขาได้

“เวลาที่ผมไปดูเด็กในมูลนิธิฯ เรียนไปคุยกับเขา ผมจะรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้ทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคมและได้ช่วยคน” ขรรค์ กล่าวเช่นนั้น

มาร่วมกันนำทางให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ไม่บกพร่องในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถนำพาพวกเขาสู่การเป็นประชากรคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยโดยบริจาคได้ที่ บัญชี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อโครงการ “MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน 884-8-88488-0

สนใจรับชมวีดิทัศน์ชุด “STATEMENT OF THE BLIND” ที่สื่อให้เห็นถึงความสามารถ และศักยภาพของผู้พิการทางการเห็นได้ทาง