Facebook ยอมรับ ทำพาสเวิร์ดผู้ใช้ Instragram รั่ว (เป็นการภายใน) หลายล้านคน

ผู้ใช้ Instagram เตรียมใจได้เลย เพราะ Facebook ได้ออกมายอมรับแล้วว่า ปัญหาพาสเวิร์ดรั่วไหลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้น ไม่ได้กระทบแค่ผู้ใช้งาน Instagram หลักหมื่น หากแต่เป็นผู้งาน Instagram หลายล้านคน

- Advertisement -

โดยเหตุการณ์นี้อาจต้องย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ Facebook ได้เคยโพสต์ในบล็อกว่า ทางบริษัทพบการเก็บพาสเวิร์ดของผู้ใช้งาน Instagram ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเปิดอ่านได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งในเวลานั้น ทาง Facebook ประเมินว่ามีพาสเวิร์ดเก็บไว้เพียงหลักหมื่น

อย่างไรก็ดี บล็อกดังกล่าวได้มีการอัปเดตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ว่า แท้จริงแล้ว ข้อมูลพาสเวิร์ดนั้นมีหลายล้านรายการ และทางบริษัทจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้งานแต่ละรายต่อไป โดยทางบริษัทยืนยันว่า ไม่มีการนำข้อมูลพาสเวิร์ดนี้ไปใช้ในทางเสื่อมเสีย หรือนำไปสู่การเข้าถึงแบบไม่เหมาะไม่ควรแน่นอน

ทั้งนี้ รายงานจาก TechCrunch ระบุว่า พนักงาน Facebook กว่า 20,000 คนสามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้ทั้งหมด

Source

Source