เปิดเส้นทาง Airbnb กลับเข้าญี่ปุ่นอย่างไรให้ปังกว่าเดิม

กล่าวได้ว่าการดำเนินธุรกิจของ Airbnb เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าค้นหา โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด และยากจะผ่าทางตันทางสังคมนี้เข้าไปได้โดยง่ายอย่างประเทศ “ญี่ปุ่น”

- Advertisement -

โดยความท้าทายของ Airbnb เกิดขึ้นช่วงกลางปี 2018 ที่ผ่านมา เมื่อกฏหมายใหม่ของญี่ปุ่นระบุให้พลเมืองต้องลงทะเบียนห้องพักของตนเองกับหน่วยงานท้องถิ่น และต้องได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถนำห้องพักมาแบ่งเช่าบนแพลตฟอร์มอย่าง Airbnb ได้ นอกจากนี้ sharing economy ของญี่ปุ่นยังมีความเฉพาะตัว บริการหลายอย่างมีผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของแพล็ตฟอร์มระดับโลก

ผลจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่ดังกล่าวในวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ส่งผลให้ห้องพักในญี่ปุ่นบน Airbnb หายวับไปกับตาเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจาก Japan Tourism Agency (JTA) ระบุว่าเหลืออยู่ราว 2,210 รายเท่านั้น จากที่เคยมีถึง 62,000 ราย

ส่วน Airbnb ก็ต้องรีบออกมาตรการชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับเงินคืนครบตามจำนวน และควักเงินอีกราว 10 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชดเชยความเสียหายในรูปแบบของคูปองเพื่อให้ลูกค้าไปจองที่พักใหม่

แน่นอนว่าการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีต่อ Airbnb เมื่อปี 2018 ส่วนหนึ่งคือการทำเพื่อปกป้องธุรกิจโรงแรมภายในประเทศ รวมถึงปกป้องพื้นที่พิเศษอย่าง เกียวโต ที่ถูกจำกัดระยะเวลาในการนำบ้านมาแบ่งเช่าว่าให้สามารถทำได้ในช่วงกลางเดือนมกราคม – มีนาคมเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ผ่านไปเกือบ 1 ปี สถานการณ์ของ Airbnb กำลังเปลี่ยนไป เมื่อมีการสำรวจพบว่า ห้องพักในญี่ปุ่นบนแพลตฟอร์ม Airbnb กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน JTA ระบุว่า มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 14,701 ราย หรือคิดเป็น 20% ของยอดเดิม และมีแนวโน้มจะกลับมาเท่ากับจำนวนห้องพักที่เคยมีอยู่เดิมได้ภายในปี 2020

ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการยืนยันจาก Chris Lahane หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ Public Affairs ของ Airbnb ที่ระบุว่า การเข้าหารือกับภาครัฐของญี่ปุ่นในรอบใหม่มีการพูดถึงการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันมากขึ้น แตกต่างจากปี 2018 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเคยระบุให้ทางบริษัทเคารพกฎหมายของประเทศเป็นสำคัญ

มากไปกว่านั้น คือการจัดมหกรรมการแข่งขันด้านกีฬา ทั้ง Rugby World Cup และ Olympics ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในปี 2020 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นหลายสิบล้านคน เพื่อเข้าร่วมมหกรรมเหล่านี้

สำหรับ Airbnb นี่คือโอกาสสำคัญ เพราะห้องพักตามโรงแรมต่าง ๆ ของญี่ปุ่นไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้อีกแล้ว อีกทั้งข้อมูลจากบริษัท CBRE ประเมินว่า ในปี 2020 เฉพาะเมืองหลวงอย่างโตเกียวนั้นขาดแคลนห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วประมาณ 3,500 ห้อง ส่วนในจังหวัดที่ตั้งอยู่ไกลออกไป และไม่มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนมากนัก จังหวัดเหล่านี้ยิ่งไม่สามารถดึงดูดโรงแรมให้มาลงทุนสร้างที่พักได้แต่อย่างใด

เราจึงได้เห็นการทำงานร่วมกันของ Airbnb กับเมืองต่าง ๆ เช่น คามาอิชิ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ที่ล่าสุด ทางการอนุญาตให้โฮสต์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในการนำบ้านไปแบ่งเช่าอีกต่อไปแล้ว เมืองเหล่านี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการนำบ้านไปแบ่งเช่าบน Airbnb มากขึ้น

จากเส้นทางของ Airbnb ทำให้เห็นว่าแม้จะเป็นประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ แต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ทำให้ญี่ปุ่นไร้เรี่ยวแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การเปิดรับความช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง Airbnb ก็เพียงรอคอยเวลานี้อย่างอดทน และกลับเข้ามาคว้าโอกาสได้อีกครั้งในเวลาเพียง 1 ปี

Source