HomePR News“สิงห์” คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 สุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงสุดในกลุ่มเบียร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 [PR]

“สิงห์” คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 สุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงสุดในกลุ่มเบียร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 [PR]

แชร์ :

“เบียร์สิงห์” ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท บุดรอดเทรดดิ้ง จำกัด คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเบียร์ ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้นำตลาดเบียร์ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมากยาวนานว่า 85 ปี โดยในโอกาสนี้ คุณธิตินันท์ ชุ่มภาณี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเบียร์สิงห์ บริษัท บุดรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ ศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นอกเหนือจากรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 เบียร์สิงห์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ หรือ Global Thai Brand ในฐานะแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการทำตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก

ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 เป็นโครงการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมากสูงสุดของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา ทำการวิจัยโดยนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจากทั่วทุกภาคในการเก็บข้อมูล โดยผลการสำรวจได้ถูกนำไปใช้อ้างอิงและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอย่างมากมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค โดยเบียร์สิงห์ได้รับรางวัลนี้ ทั้งหมด 15 ครั้ง จากที่มีการประกาศรางวัลนี้ทั้งหมด 16 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2002 ถึง ปี 2009 ส่วนในปี 2010 เป็นเบียร์ลีโอ ที่ได้รับรางวัล จากนั้น ตั้งแต่ 2011 เบียร์สิงห์ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


แชร์ :

You may also like