ผ่ากลยุทธ์ “ความยั่งยืน” Property Perfect เมื่อธุรกิจอสังหา-สิ่งแวดล้อม ต้องเติบโตไปด้วยกัน

จากปัญหามลภาวะฝุ่น ขนาด PM2.5 ที่เกิดขึ้นในไทยและเป็นกระแสข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบจากมลพิษฝุ่นต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจต่างๆ ส่งผลให้หลายคนหันมาตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศ จนฉุกคิดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมองหาแนวทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตรและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

- Advertisement -

สำหรับภาคเอกชนค่ายอสังหาฯ อย่าง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้เล็งเห็นถึงการขับเคลื่อนงานควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้ประกาศแผนการดำเนินงานในปี 2562  ขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสอดรับกับเป้าหมายการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรวางแนวทางไว้ ด้วยแนวคิด Perfect Smart Green Living ทั้งยังมุ่งเน้นการนำเสนองานตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกบ้านโครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในวันนี้

นวัตกรรมญี่ปุ่น หนุนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Green living :  ด้วยแนวทางในการสร้างบ้านคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้ร่วมกับ เซกิซุย เคมิคอล ผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านระบบโมดูลาร์จากประเทศญี่ปุ่น พัฒนาบ้านระบบโมดูลาร์ ที่โดดเด่นในเรื่องบ้านไร้ฝุ่นไร้มลพิษ  ที่นอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ยังช่วยปกป้องมลพิษจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

ด้วยเทคโนโลยี 1. Air Tightness System บ้านระบบปิดที่ใช้ระบบปิดซีลตามช่องต่างๆของบ้านให้ปิดสนิท เพื่อป้องกันทั้งมลภาวะฝุ่นและเสียงจากภายนอกดี 2. Air Factor System  ระบบหมุนเวียนอากาศ พร้อมไส้กรอง 3 ชั้น ช่วยกรองอากาศให้สะอาด กรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ 3. Thermal Insulated System ระบบผนังกันความร้อนที่ช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 4. Durability Structure ผนังกระเบื้องเซรามิก ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ด้วยสีที่นำเข้าจากญี่ปุ่น ที่สามารถชำระล้างตัวเองได้ (Self-Cleaning)

นวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน

Green Energy: พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงาน โดยติดตั้ง Ultra EV ระบบ EV Wall Charger และรองรับ EV Ready ในบ้านระดับทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ร่วมกัน ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การจัดการพลังงาน การพัฒนาแบตเตอร์รี่และสถานีชาร์ทประจุรถยนต์ไฟฟ้า ที่เตรียมมาติดตั้งและให้บริการเป็นรายแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์

ทั้งยัง ติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นการใช้พลังงานสะอาด และเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอดประหยัดพลังงาน เช่น ที่คลับเฮ้าส์ และ Sales Gallery รวม 15 แห่ง Smart Street Lighting ติดตั้งโคมไฟถนนอัจฉริยะ ที่ทำงานอัตโนมัติ มีกล้อง CCTV ที่ใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์ Smart Energy Monitoring and Management อยู่ในระหว่างการศึกษาร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหา

เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์

ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีว่าควรมีพื้นที่สีเขียว 9 ตร.ม.ต่อคน ขณะที่ กทม.พบว่ามีพื้นที่สีเขียว อยู่ที่ 6.43 ตร.ม.ต่อคน ด้วยการคำนึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จึงได้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ให้มีพื้นที่สีเขียวและทะเลสาบ ยกตัวอย่างเช่น โครงการเพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77 พบว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 11 ตร.ม.ค่อคน

และยังเดินหน้าในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โครงการต่างๆเพิ่มขึ้น ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงการลดมลพิษในการจัดการขยะภายในโครงการ รณรงค์แยกขยะในโครงการต่างๆ เพิ่มจำนวนการก่อสร้างบ้านด้วยระบบฟรีแฟบ เป็นจำนวน 80% ของบ้านทั้งหมด เป็นจำนวน 2,000 ยูนิต ในปี 2019  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQI) ภายในโครงการ

ล่าสุด ทางพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคได้ทดสอบวัดระดับดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) ภายในโครงการ พบว่าค่าฝุ่นต่ำกว่าระดับภายนอกโครงการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งถือเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งของภาคเอกชน ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานของการอยู่อาศัยใหม่ของวันนี้