รู้จัก Emoji เซ็ทใหม่ในโลกดิจิทัล เพิ่มความเท่าเทียม ทั้งผู้พิการและความหลากหลายทางเพศ มีทั้ง “สุนัขนำทาง – รถเข็นวีลแชร์”

 

- Advertisement -

เรียกว่าเป็นกระแสไม่น้อยสำหรับ Emoji ชุดใหม่จำนวน 59 รูป ที่ได้รับการรับรองจาก Unicode Consortium โดย Emoji ชุดนี้ถือว่าออกมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ เพราะมีทั้ง Emoji สุนัขนำทาง รถเข็นวีลแชร์ (ทั้งวีลแชร์ปกติ และวีลแชร์ไฟฟ้า)

โดยหลายคนอาจประหลาดใจว่าทำไมต้องแยกรถเข็นวีลแชร์ออกเป็นสองแบบ แต่ในมุมของผู้พิการแล้ว การมี Emoji ทางเลือกให้ใช้หมายถึงข้อมูลที่พวกเขาจะสื่อสารออกไปได้ดีขึ้น และทำให้ฝ่ายผู้รับสาร มีข้อมูลมากพอในการดูแล และรับรองผู้พิการด้วย

นอกจากวีลแชร์แล้ว ยังมี Emoji สุนัขนำทาง การใส่ขาเทียม การใช้ไม้เท้า เป็นทางเลือกให้ผู้พิการอยู่ด้วยเช่นกัน

ส่วนที่น่าสังเกตเพิ่มขึ้นก็คือ Emoji เกี่ยวกับชาติพันธุ์ “อินเดีย” เช่น ชุดส่าหรีของสตรี เนย ตะเกียงน้ำมัน (Diya Lamp) วัดฮินดู รวมถึงมีรถตุ๊กตุ๊กสีเหลือง-เขียวปรากฏอยู่ด้วย

ส่วนกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ Emoji รอบใหม่ก็มีภาพของผู้ชาย – ผู้ชายยืนจับมือกัน หรือภาพของผู้หญิง – ผู้หญิง จับมือกันให้เลือกใช้ นอกจากนี้ยังมี Emoji เพื่อสื่อสารถึงช่วงเวลานั้นของเดือนของผู้หญิง ซึ่งได้รับแรงผลักดันจาก Plan International U.K. องค์กรการกุศล เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีในอังกฤษ

โดยภาพทั้งหมดนี้ทางแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการต่างๆ จะนำไปเป็นพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองต่อไป

Source