กรุงเทพประกันชีวิต เยียวยาผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบวาตภัยใต้ [PR]

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” ในภาคใต้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว บริษัทจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตสามารถเข้า รับบริการในโรงพยาบาลคู่สัญญาเพียงยื่นบัตรประชาชน ทั้งนี้บริษัทพิจารณาอนุโลมค่าธรรมเนียมการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า ค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่ เนื่องจากชำรุดหรือสูญหายให้แก่ผู้เอาประกันที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยพิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นจริง

- Advertisement -

ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล ได้ที่บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล (BLA Assistance Line) ที่เบอร์ 02-777-8989 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์และความคุ้มครองได้ที่ โทร. 02-777-8888