Tag: Storm Victims

กรุงเทพประกันชีวิต เยียวยาผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบวาตภัยใต้ [PR]

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” ในภาคใต้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว บริษัทจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต...
- Advertorial -