เอสเอ็มอีเติบโต ประเทศชาติเติบโต…. วิสัยทัศน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอี ของ TMB [PR]

เอสเอ็มอีเติบโต ประเทศชาติเติบโต…. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารหญิง กัปตันเรือนำทัพเอสเอ็มอีของ ทีเอ็มบี คนล่าสุด ชมภูนุช ปฐมพร ที่มาด้วยความมั่นใจและพกประสบการณ์การทำงานที่ ทีเอ็มบี ร่วม 10 ปี สะสมบ่มเพาะความรู้ความเชี่ยวชาญจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี ที่พร้อมสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกค้าเอสเอ็มอี ของ ทีเอ็มบี ได้มากกว่า เพื่อคว้าความสำเร็จไปด้วยกัน

- Advertisement -

ชมภูนุช ปฐมพร กล่าวว่า “ส่วนตัวมีความเชื่อว่า เอสเอ็มอีเป็นหัวใจของประเทศชาติ ฉะนั้นถ้าเอสเอ็มอีเติบโต ประเทศชาติก็จะเติบโต ทุกวันนี้มีเอสเอ็มอีประมาณ 3 ล้านบริษัทมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น 21 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ ถ้าเราช่วยให้เอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจไปได้ เราก็จะเติบโตไปด้วยเอสเอ็มอีในไทยที่ประสบความสำเร็จมีมาก แต่ที่ล้มก็มีไม่น้อยยิ่งในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุคเอสเอ็มอี 4.0 ที่การแข่งขันสูงมากและเปลี่ยนเร็วมากผู้ประกอบการต้องมีความตั้งใจที่จริงจัง ต้องพร้อมเสมอกับการเปลี่ยนแปลง หมั่นเติมความรู้ของตัวเองคู่แข่งและสิ่งรอบข้างต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ เอสเอ็มอีและเราจะเดินไปด้วยกัน ตั้งใจที่อยากจะสร้างฐานลูกค้าเอสเอ็มอีให้มากขึ้น สร้างลูกค้าให้มีคุณภาพและเติบโตผ่านการแชร์องค์ความรู้การจัดอบรมที่เราทำมาเป็นประจำในชื่อโครงการ Lean Supply Chain by TMB การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มุ่งขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทั้งเชนให้แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้เหนือกว่าในอดีตที่ผ่านมา ปีหน้าเอสเอ็มอีจะถูกท้าทายจากสิ่งต่างๆ อีกมากโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วและสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า ได้จริงถึงแม้ลูกค้าจะมีมาก แต่ความต้องการไม่ได้ลดลงกลับมีเยอะขึ้น ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มากขึ้น ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วที่มากยิ่งขึ้น ก็ต้องปรับเกมและแก้เกมกันให้ทัน เพราะฉะนั้นข้อมูลหรือ data จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเราในการวางแผนในการเดินหมากได้ดีขึ้น”

“หลังจากเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่า
เรายังมีเพชรเม็ดงามอีกมากในธุรกิจเอสเอ็มอีที่รอเราอยู่ เราพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุน ผู้ประกอบการทุกราย นอกจากนี้ เรายังมีความตั้งใจที่จะสร้างเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ในการทำธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและเต็มอาวุธที่เรามีเพื่อทำให้เอสเอ็มอีเติบโตในไทยและโตกว่าในต่างประเทศได้ก็อยากทำ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้ลูกค้าได้มากกว่าและ มากยิ่งขึ้น แล้วเราจะสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน” ชมภูนุช กล่าวย้ำปิดท้าย