Tag: Lean Supply Chain by TMB

เอสเอ็มอีเติบโต ประเทศชาติเติบโต…. วิสัยทัศน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอี ของ TMB [PR]

เอสเอ็มอีเติบโต ประเทศชาติเติบโต…. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารหญิง กัปตันเรือนำทัพเอสเอ็มอีของ ทีเอ็มบี คนล่าสุด ชมภูนุช ปฐมพร ที่มาด้วยความมั่นใจและพกประสบการณ์การทำงานที่ ทีเอ็มบี ร่วม 10 ปี สะสมบ่มเพาะความรู้ความเชี่ยวชาญจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี ที่พร้อมสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกค้าเอสเอ็มอี ของ ทีเอ็มบี ได้มากกว่า เพื่อคว้าความสำเร็จไปด้วยกันชมภูนุช ปฐมพร กล่าวว่า...
- Advertorial -