MAT เปิดรับสมัครทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย [PR]

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ !!

- Advertisement -

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด
  • มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา
  • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.marketingthai.or.th หรือโทร 02-679-7360-3 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย