จากทุเรียนสู่ยางพารา Alibaba เตรียมวางระบบขายยางพาราผ่านออนไลน์​ ตั้งเป้าขายปีละ 2 แสนตัน  

หลังประสบความสำเร็จในการ​ช่วยขยายตลาดส่งออกให้กับผลไม้ไทยอย่างทุเรียน จนสร้างยอดขายได้ถล่มทลาย และทำให้ทุเรียนกลายเป็นผลไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนจีนไปแล้ว ล่าสุด อาลีบาบา(Alibaba) เสนอตัวเป็นคนกลางในการนำผลผลิตทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างของไทยอย่าง ยางพารา เพื่อเปิดตลาดขายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศจีนได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของอาลีบาบา

- Advertisement -

คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยาง
และการผลิตยาง 
ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า บริษัท อาลีบาบา ผู้ประกอบการเว็บไซต์ขายส่งสินค้ารายใหญ่ระดับโลกของจีน​ ได้เข้ามาหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริงผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการยางพาราของประเทศจีน

รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบันตลาดซื้อขายยางในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบตลาดสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า และระบบตลาดกลางยางพารา ดังนั้น การจัดตั้งระบบการซื้อขายยางพาราออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเพิ่มช่องทางการซื้อขายยางพารารูปแบบใหม่ ที่เน้นจุดเด่นให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อประมูลยางพารากันเองได้โดยตรง รวมทั้งสามารถนัดเวลาในการส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ตามนโยบายของกระทวงเกษตรและสหกรณ์​

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ทั้งนี้ ทาง กยท. จะทำหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพมาตรฐานยางพาราที่ส่งเข้ามาในตลาดกลางนี้ทั้งหมด  ด้วยการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีระบบการผลิตที่ได้ตามคุณภาพ และมีศักยภาพในการรวบรวมปริมาณยางพาราได้มากพอตามคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้น ขณะที่ระดับราคาที่ขายในตลาดกลางแห่งนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดจากการประมูลในแต่ละครั้ง

แนวทางการร่วมมือกับอาลีบาบาในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของราคายางในประเทศอย่างแน่นอน เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่อันดับหนึ่ง ประกอบกับประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตยางอันดับหนึ่ง​ รวมทั้งรูปแบบในการผลิตยางพาราที่หลากหลาย​​ ซึ่งนอกจากยางแท่งแล้ว ยังมีน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ที่สามารถนำมาประมูลซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ค้าที่จะได้เลือกซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายขึ้น ขณะเดียวกันยังส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศมีราคาที่ดีและมีความสเถียรภาพเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม ​รายละเอียดต่างๆ ของการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อประมูลซื้อยางพาราออนไลน์ ยังจะต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดต่างๆ ทั้งสถานที่ในการตั้งตลาดกลาง  การจำแนกผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายผ่านธุรกิจของ กยท.  รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบต่างๆ ที่จะนำเข้ามาใช้เพื่อรองรับการประมูล โดยจะมีการหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนต่อไป

Credit Photo : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand