HomePR Newsผู้หญิงทั่วโลกกว่า 4 ใน 5 จากแวดวงเทคโนโลยีตั้งใจจะทำงานในสายนี้ต่อไป และสวมบทบาทผู้นำในการสร้างความเท่าเทียมในวงการ [PR]

ผู้หญิงทั่วโลกกว่า 4 ใน 5 จากแวดวงเทคโนโลยีตั้งใจจะทำงานในสายนี้ต่อไป และสวมบทบาทผู้นำในการสร้างความเท่าเทียมในวงการ [PR]

แชร์ :

Booking.com หนึ่งในบริษัท E-commerce ด้านการเดินทางขนาดใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิตอลได้เผยผลสำรวจใหม่จากรายงานระดับโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองของเหล่าผู้หญิงที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยี ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความมั่นใจในหน้าที่การงานปัจจุบันและความก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคต

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

โดยผู้หญิงมากกว่า 4 ใน 5 (83%) ที่กำลังทำงานอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีกล่าวว่าตั้งใจจะอยู่ในวงการต่อไปอีก 5-10 ปี นอกจากนี้ ผลสำรวจก็ยังบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวซึ่งเหล่าหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถลงมือทำและมีส่วนช่วยเพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมกันในแวดวง รวมทั้งยังบ่งชี้ถึงปัจจัยเชิงรุกที่สตรีเหล่านี้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อบริษัทด้านเทคโนโลยีnหากต้องการให้ผู้หญิงทั้งหลายประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกในสายงานนี้

สตรีในธุรกิจเทคโนโลยีในอินเดียและจีน (96% และ 94% ตามลำดับ) เป็นกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นที่สุดที่จะทำงานในสายอาชีพนี้ต่อไปเมื่อเทียบกับในสหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าในวงการเทคโนโลยีของจีนนั้นผู้หญิงต่างเผชิญอุปสรรคต่อความก้าวหน้าโดยผู้ตอบแบบสอบถามจากจีนถึง 43% เชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้แล้วในวงการเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นจำนวนสูงที่สุดจากการสำรวจทั่วโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในจีนพบความลำบากกว่าที่อื่นหากต้องการเติบโตในสายอาชีพเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 26%) ส่วนในอินเดียนั้นความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นปัญหาน้อยกว่าตลาดอื่น ๆ เพราะมีผู้ตอบทำแบบสอบถามเพียง 17% ที่เชื่อว่าตนเองสามารถเติบโตทางหน้าที่การงานได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับผลสำรวจทั่วโลกแล้วกลุ่มสตรีในอินเดียต่างรู้สึกว่าความคิดเห็นและผลงานที่มีไม่เป็นที่ตระหนักถึงเท่าที่ควรในบริษัทเทคโนโลยี (42%) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก (20%) ถึง 2 เท่า ชี้ให้เห็นถึงปัญหาใหญ่จากวัฒนธรรมในที่ทำงาน

นอกจากนี้ เหล่าผู้หญิงต่างรู้สึกว่าต้องมีการสามัคคีกันเพื่อเพิ่มตัวแทนผู้หญิงในกลุ่มต่างๆ ภายในองค์กรและคณะที่จัดตั้งเพื่อทำงานเฉพาะ (43%) รวมถึงในบอร์ดผู้บริหารของบริษัทเพื่อเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในอนาคตของผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยี โดยประเด็นหลังสุดเป็นสิ่งที่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีทั่วโลกต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุด (51%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลต้นแบบที่ชัดเจนในแวดวงเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่อายุน้อย และเป็นที่ชัดเจนว่าผู้หญิงทั่วโลก 2 ใน 5 คาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในอีก 5 ปี ข้างหน้า สำหรับการดำเนินการอื่นๆ ที่ผู้หญิงรู้สึกว่าบริษัทควรทำเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเจริญก้าวหน้าในแวดวงเทคโนโลยีได้นั้นคือ รับประกันว่าจะได้ค่าจ้างอย่างเท่าเทียม (43%) จัดการฝึกอบรมในที่ทำงานโดยไม่กีดกัน (42%) และมอบโอกาสตามสมควรเป็นประจำสำหรับพัฒนาทักษะ (42%) ทุกวันนี้ บริษัทจำนวนมากมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านการวางนโยบายและโปรแกรมซึ่งมอบโอกาส ทรัพยากรและการสนับสนุนที่เหล่าผู้หญิงต้องการเพื่อเติมเต็มหน้าที่การงานด้านเทคโนโลยีอย่างไรก็ดีตามที่ผลสำรวจบ่งชี้นั้น ยังมีโอกาสอีกมากมายที่สามารถทำได้เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางเพศในแวดวงยิ่งกว่าเดิม


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม