HomePR News“รติ พันธุ์ทวี” นั่งแท่นนายกสมาคมโฆษณาคนใหม่ [PR]

“รติ พันธุ์ทวี” นั่งแท่นนายกสมาคมโฆษณาคนใหม่ [PR]

แชร์ :

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายรติ พันธุ์ทวี (ที่ 5 จากซ้าย) Director of Associate Communication & Business Link ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เป็นนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561-2563 พร้อมกรรมการบริหาร 7 คน ประกอบด้วย นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ, นายธนวัฒน์ มีสวัสดิ์, ดร.ชาลินี ฮิราโน, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา, ดร.ปอยหลวง โคนทรงแสน และนายอดิศักดิ์ อมรฉัตร โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune


แชร์ :

You may also like