UL จัดประชุมสุดยอด “UL Safety Index TM Summit” เพื่อนำเสนอแนวทางบรรเทาปัญหาด้านความปลอดภัยในประเทศไทย [PR]

อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (UL) คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและทำงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงและสวัสดิภาพของประชาชนด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุด UL ได้จัดงานประชุมสุดยอดในหัวข้อ UL Safety Index TM (ดัชนีความปลอดภัยของ UL) เพื่อสะท้อนมุมมอง และอภิปรายถึงภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน งานประชุมได้รับการตอบรับอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจำนวนมากที่ต้องการมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของไทย

- Advertisement -

มร. เดวิด วร็อธ (David Wroth) ผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ UL เปิดเผยว่า UL Safety Index TM หรือดัชนี UL คือดัชนีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งประเมินค่าความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้คนในเมือง รัฐ ประเทศ หรือในระดับภูมิภาค ตัวเลขที่ต่ำหมายถึงความปลอดภัยที่น้อยลงและตัวเลขที่สูงขึ้นแสดงถึงความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งดัชนีฉบับปรับปรุงล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลระดับประเทศและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าความปลอดภัยคือผลลัพธ์ระหว่างปัจจัยอันตรายที่มีอยู่ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดทอนได้ด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน พฤติกรรม
กรอบการทำงานด้านความปลอดภัย และวัฒนธรรม

“การทำงานของ UL ครอบคลุมการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติและการทำเหมืองข้อมูลแบบเปิด ซึ่งทำให้ UL กลายเป็นองค์กรระดับแนวหน้าด้านการวัดระดับความปลอดภัยเชิงสัมพัทธ์สำหรับสถานที่เชิงภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ เมือง ชุมชน ฯลฯ UL ใช้อัลกอริทึมที่มีความเสถียรเพื่อสร้างดัชนีความปลอดภัย UL ที่สามารถใช้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ เช่น กรอบการทำงานด้านความปลอดภัย พฤติกรรมมนุษย์ วัฒนธรรม ตัวชี้วัดสภาพอากาศ ระดับการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางสังคม กฎหมายและการบังคับใช้ รูปแบบระบบนิเวศน์ และความหนาแน่นของประชากร” มร. เดวิด วร็อธ กล่าว

นิยามและขอบเขตของดัชนีความปลอดภัยของ UL ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดรับกับภารกิจของ UL ที่ขยายวงกว้างขึ้น ปัจจัยใหม่ๆและมิติด้านสุขภาพและความปลอดภัย (โรคเรื้อรัง ความมั่นคง ฯลฯ) จะถูกรวมเข้ามาอยู่ในดัชนีเพื่อช่วยให้การคำนวณมี “ความละเอียด” มากขึ้นสามารถลงลึกได้ในระดับรัฐ/จังหวัด เมือง เขต สถานที่เฉพาะเจาะจง แนวโน้มและรวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ดัชนีนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามและความมุ่งมั่นที่ทำให้ UL ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย และช่วยแสดงให้เห็นว่าการทำงานของ UL สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อระดับความปลอดภัยของประเทศและภูมิภาคต่างๆได้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงดัชนีความปลอดภัยของ UL ได้ที่ www.ULSafetyIndex.org และยังสามารถโต้ตอบ และจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายหรือสร้างรายงานที่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วย