ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 “เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนต่อเนื่อง 10 ล้านบาท [PR]

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นำโดย นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการนำไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ภายใต้โครงการ “ปีที่ 12 แห่งการแบ่งปัน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ทุนการศึกษา 10 ล้านบาท”

- Advertisement -

โดยได้แก่ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น พิธีมอบทุนนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เมื่อเร็วๆนี้