“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13 น้ำลดแล้ว แต่น้ำใจไม่เคยลด มอบทุนช่วยเหลือ 50 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 10 ล้านบาท [PR]

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นำโดย นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “ทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13” โดยมอบทุน 10 ล้านบาท เพื่อ 50 โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคเหนือ

- Advertisement -

แบ่งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี  27 โรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด 8  โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 5  โรงเรียน จังหวัดยโสธร 3 โรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม 2 โรงเรียน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 โรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ 1 โรงเรียน  จังหวัดพิษณุโลก  2 โรงเรียน และจังหวัดพิจิตร 1 โรงเรียน ได้นำไปใช้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคารและระบบสาธารณูปโภค พิธีมอบทุนนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ พุทธมณฑลสาย 4 เมื่อเร็วๆนี้