กลยุทธ์ + ทัศนคติ สู่การยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้พลิกเกมส์ธุรกิจในตลาดโลก

 

- Advertisement -

ท่ามกลางการแข่งขันในโลกยุค disruptive ทุกวันนี้ ไม่แปลกเลยหากจะกล่าวว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภาวะผู้นำสำหรับยุคนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป จาก “ปลาเล็กกินปลาใหญ่” แต่เป็น “ปลาเร็วกินปลาช้า” เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกองค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้นำจนถึงบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังต้องเปิดรับข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นผู้นำในการรุกตลาด ภายใต้กลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีชั้นเชิง รวมถึงทัศนคติของทุกคนในองค์กรที่ต้องรวมกันเป็นหนึ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริง จึงนับได้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ท้าทายความสามารถองค์กรอย่างมาก เพราะนอกจากต้องเร่งส่งเสริมนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจให้บุคลากรในระดับผู้บริหารแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการบริหาร รูปแบบการใช้นวัตกรรม และมุมมองที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้พร้อมรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

แล้วปัจจุบัน…อะไรคือเทรนด์การตลาดของโลก …อะไรคือนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับยุคนี้? ซึ่งคำถามเหล่านี้อาจไม่มีคำตอบตายตัว แต่ในวันนี้เรามีผู้บริหารที่ผ่านการอบรมโปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) โปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูงในบริบทของประเทศไทยและอาเซียน โดยความร่วมมือของ SEAC หรือ เอสอีเอซี (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ Stanford Center for Professional Development ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการบริหารองค์กร เพื่อก้าวสู่สนามการแข่งขันด้านตลาด และยกระดับธุรกิจสู่การเป็นผู้พลิกเกมส์ธุรกิจบนตลาดโลกในยุค Disruptive World

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า “การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) นับเป็นการลบกรอบทางความคิด ลบกรอบข้อจำกัดความเป็นไปไม่ได้ ให้คุณพร้อมก้าวออกมาจากจุดเดิม พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานและการใช้ชีวิตที่ไม่มีรูปแบบและแพตเทิร์นกำหนดตายตัว โดยโปรแกรมที่ SEAC และ Stanford ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นเหมือนสนามจำลองธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ซึ่งได้ปรับปรุงและออกแบบให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมรูปแบบการบริการและการดำเนินธุรกิจขององค์กรในประเทศไทยและอาเซียน โดยโปรแกรมนี้จะชี้ให้เห็นเรื่องราวดิสรัพชั่นที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ชี้ให้เห็นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราในมุมมองที่ผ่านการตกผลึกมาแล้ง และสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นผู้นำขององค์กรต้องรับมืออย่างไร สิ่งหนึ่งที่ผมได้แง่คิดจากการโปรแกรมนี้ คือ มุมมองความคิดที่มีต่อ “คน” ในที่นี้ผมตีโจทย์คำว่า “คน” หมายถึง ตั้งแต่กลุ่มบุคคลภายในองค์กร ซัพพลายเออร์ พาร์ทเนอร์ และลูกค้า ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเรา อย่างล่าสุดที่ได้เรียนเรื่อง Partnership ทำให้ผมย้อนมองดูว่า “ในโลกยุคที่เรื่องnetwork ในการทำงานเป็นเรื่องจำเป็น ผมพูดทุกครั้งว่าซัพพลายเออร์ทุกคน คือ หุ้นส่วนของผม แต่พอมองย้อนดูการกระทำของตัวเอง ทำให้เกิดคำถามว่าผมวางตัวและปฏิบัติตัวกับพวกเขาเป็นหุ้นส่วนแล้วหรือยัง สิ่งนี้เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจผมว่าควรทำอะไรให้พวกเขาบ้าง” เป็นต้น ซึ่งสุดท้ายผมมองว่า โปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) นับเป็นโปรแกรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้สำหรับผู้บริหารองค์กร เพราะนอกจากเราจะได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้นำองค์กรที่มีความหลากหลายของรูปแบบธุรกิจแล้ว หลักสูตรการเรียนรู้ยังได้รับการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของประเทศไทย ซึ่งโปรแกรมอื่นไม่ได้ทำในจุดนี้ อีกทั้งยังมีทีม SEAC ที่มาคอยช่วยย่อยข้อมูลให้อยู่ตลอด และที่สำคัญ คือ มีเนื้อหาอัพเดทให้คุณสามารถขัดเกลาความรู้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย”

คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล (ซ้าย) และคุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน (ขวา) 

สำหรับ 2 ผู้บริหารจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด อย่าง คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล และคุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน แบ่งปันประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) ว่า “กลุ่มธุรกิจอาหารและการบริการในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งคู่แข่งทางการตลาดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจไปเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ซึ่งโปรแกรม LDW ได้เพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับเราอย่างมาก โดยเชิญ Professor ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Disruption, Entrepreneurism และ Innovation จาก Stanford Center for Professional Development มาบรรยาย อันเป็นประโยชน์และสร้างความประทับใจให้กับเราเป็นอย่างมาก เพราะเหมือนเขานำประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการ Disruption ที่สูงกว่าประเทศไทยไม่รู้กี่เท่า มาเล่าและสอนกลวิธี มุมมอง แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาให้เป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก จนกระตุ้นในเราเกิดแรงผลักดันที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ใหม่ขึ้น คิดค้นในมุมมองธุรกิจใหม่ เปิดตลาดใหม่ หรือมองหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ มาร่วมขยายธุรกิจ เพราะเราทำธุรกิจมากว่า 40 ปี แบรนด์มีความแข็งแรงแล้ว แต่ก็ยังต้องพยายามรักษาเอาไว้ให้ได้ ตาม Business profile ของเรา ซึ่งโปรแกรมนี้ นอกจากจะเพิ่มกลยุทธ์และทัศนคติต่อตัวเองและองค์กรแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในองค์กรเพื่อยกระดับธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกได้อีกด้วย

สำหรับ โปรแกรม “Leading in a Disruptive World (LDW)” จะจัดขึ้นอีกครั้งสำหรับรุ่นที่ 4 ในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณปุณณมา เหลืองธีรภาพ โทร. 096-065-1647 หรือ  punnama_l@seasiacenter.com  และ  www.seasiacenter.com/ldw/

[Advertorial]