มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จัดโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี!!” ที่ จ.ลำพูน [PR]

โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ จ.ลำพูน

- Advertisement -

ตามนโยบายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในการดำเนินชีวิต “การมองเห็นไม่ชัดเจน” ให้กลับมามองเห็นชัดเจนและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมการประมูลของที่ระลึกในงานมินิคอนเสิร์ต “เป๊ก ผลิต Love Presented by เมืองไทยประกันชีวิต” โดยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน