บอร์ด MACO อนุมัติงบ 630 ล้านบาท ปรับสื่อตอม่อ BTS เป็นจอ LED และ LIGHT BOX พร้อมเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (GSG) เพื่อยกระดับคุณภาพงานผลิตสื่อ [PR]

คณะกรรมการบริษัท MACO มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 630 ล้าน ต่อยอดแผนการขยายธุรกิจ โดยงบ 240 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงอนุมัติแผนการลงทุน 390 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิตอลในรูปแบบจอ จอ LED จำนวน 42 จอ และ สื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย คาดติดตั้งแล้วเสร็จต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562

น.ส.ธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) และเลขานุการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท กรีนแอด จำกัด (“กรีนแอด”)
เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 3 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของ GSG จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท พราวด์ ทู ดู จำกัด , นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย และ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240 ล้านบาท และ มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“มาสเตอร์ แอนด์ มอร์”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้า บีทีเอส โดยปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิตอลในรูปแบบจอ LED จำนวน 42 จอ และ สื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 390 ล้านบาท

- Advertisement -

นาย พุน ฉง กิต (MR.CK) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) หรือ MACO ผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านเปิดเผยว่า “การลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณเสาตอม่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส ให้เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบจอ LED และ Light Boxช่วยเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา ที่มาพร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาได้ตามความต้องการของลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอสื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนป้ายนิ่งเป็นป้ายดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ และสำหรับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาทุกชนิด นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะรองรับแผนการขยายกิจการโดยบริษัทมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดยิ่งขึ้น ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นนับเป็นพันธกิจสำคัญที่บริษัทให้ความตระหนักและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเสมอมา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว