บอร์ด MACO อนุมัติงบ 630 ล้านบาท ปรับสื่อตอม่อ BTS เป็นจอ LED และ LIGHT BOX พร้อมเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (GSG) เพื่อยกระดับคุณภาพงานผลิตสื่อ [PR]

คณะกรรมการบริษัท MACO มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 630 ล้าน ต่อยอดแผนการขยายธุรกิจ โดยงบ 240 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงอนุมัติแผนการลงทุน 390 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิตอลในรูปแบบจอ จอ LED จำนวน 42 จอ และ สื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย คาดติดตั้งแล้วเสร็จต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562

- Advertisement -

น.ส.ธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) และเลขานุการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท กรีนแอด จำกัด (“กรีนแอด”)
เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 3 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของ GSG จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท พราวด์ ทู ดู จำกัด , นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย และ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240 ล้านบาท และ มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“มาสเตอร์ แอนด์ มอร์”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้า บีทีเอส โดยปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิตอลในรูปแบบจอ LED จำนวน 42 จอ และ สื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 390 ล้านบาท

นาย พุน ฉง กิต (MR.CK) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) หรือ MACO ผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านเปิดเผยว่า “การลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณเสาตอม่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส ให้เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบจอ LED และ Light Boxช่วยเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา ที่มาพร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาได้ตามความต้องการของลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอสื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนป้ายนิ่งเป็นป้ายดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ และสำหรับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาทุกชนิด นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะรองรับแผนการขยายกิจการโดยบริษัทมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดยิ่งขึ้น ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นนับเป็นพันธกิจสำคัญที่บริษัทให้ความตระหนักและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเสมอมา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว