TMB ผนึก มจธ. ปิดจุดอ่อน-เสริมศักยภาพ SMEs. ไทย จัดอบรมหลักสูตร ‘Lean Quick Win’ ฟรี

  ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไทยในบ้านเรา ที่ทำให้กิจการไม่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดหลังผ่านพ้นวงจรธุรกิจไปแล้ว คือ “ความไม่รู้” โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ปัจจัยดังกล่าวนี่เองที่ทำให้ ทีเอ็มบี มองถึงโอกาสการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีไทยให้เรียนรู้เพื่อเติบโต “ได้มากกว่า”

  ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่าล่าสุด ทีเอ็มบี และ เคเอ็กซ์ พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ของประชาคมทุกภาคส่วน ของ มจธ. ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือ “Lean Quick Win”  ซึ่งพัฒนาขึ้นจาก 2 จุดเด่นของหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก คือ 1.การนำความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำธุรกิจ และ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเทคนิค Lean Six Sigma ช่วยต่อยอดธุรกิจเอสเอ็มอีให้ได้มากกว่า และเติบโตอย่างแตกต่าง

  - Advertisement -

  สำหรับหลักสูตร Lean Quick Win จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารเคเอกซ์ โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นแรก กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ จำนวน 30 บริษัทเข้ารับการอมรมและ Work Shop หลักสูตรดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าทีเอ็มบี โดยตลอดระยะเวลาหลักสูตรทั้ง 3 วัน ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอน Design Thinking ทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจความต้องการของลูกค้า การระดมไอเดียพัฒนาแนวคิดใหม่ การมองหาความเป็นไปได้ เลือกแนวคิด พร้อมพัฒนาตัวต้นแบบ การสร้างไอเดียต้นแบบ และ การนำเสนอ พร้อมรับข้อแสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

  ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี

  โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ระบุว่า SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในปัจจุบันมีกว่า 2,000 รายมีมูลค่ารายได้ธุรกิจภาพรวมอยู่ที่ 2.36 แสนล้านบาท คิดเป็น 1.5% ของ GDP รวมทั้งประเทศ และคิดเป็น 78% ของ GDP สาขาบริการทางการแพทย์ โดยโอกาสทางธุรกิจในอนาคต คือ 1.การบริการมีคุณภาพ 2.ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ 3.การขยายตัวของสังคมเมืองไปยังต่างจังหวัด

  ขณะที่อุปสรรคธุรกิจในปัจจุบัน มาจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งโรงพยาบาลภาครัฐเองเปิดให้บริการคลินิคนอกเวลามากขึ้น ขณะที่ต้นทุนของธุรกิจสถานบริการทางการแพทย์อยู่ที่ 60% ซึ่งหากทำให้ทุกๆ 1% ของต้นทุนที่ลดลง จะเป็นเงินประมาณ 1,417 ล้านบาท ทำให้ GDP สาขาบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นได้ 0.5%

  นอกจากนี้ ทีเอ็มบี ยังร่วมมือกับ เคเอ็กซ์ มจธ. ผ่านทางรีวอร์ดโปรแกรม TMB BIZ WOW โดยลูกค้า TMB สามารถได้คะแนนสะสมจากการทำธุรกรรมทางการเงิน และนำมาแลกเป็นสิทธิประโยชน์รูปแบบต่างๆ ที่ช่วยต่อยอดธุรกิจ โดยลูกค้าของทีเอ็มบีสามารถใช้คะแนน TMB BIZ WOW แลกรับสิทธิ์อบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาไอเดีย สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆที่จะเปิดอบรมในอนาคต ซึ่งภายในปี 2561 คาดจะเปิดอบรมให้กับเอสเอ็มอีไม่ต่ำกว่า 3 หลักสูตรใหม่

  “ปัญหาอุปสรรคใหญ่ของเอสเอ็มอีไทยที่มีความเก่ง คือ เติบโตเร็ว แต่จัดการไม่ได้ ไม่รู้วิธีบังคับหัวเรือ ซึ่งหลักสูตร Lean Quick Win จะมีทั้งหยินและหยางจาก Design Thinking ดึงไอเดียมาสร้างสรรค์ธุรกิจ ส่วน Lean Six Sigma มุ่งสร้างการเติบโตระดับองค์กร โดยทีเอ็มบีวางตัวเสมือนออกาไนเซอร์ให้ทุกส่วนมาเจอกัน ซึ่งหากเอสเอ็มอีสามารถทำได้ยังจะผลักดันให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตจากการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ” ดร.รุจิกร กล่าว

  ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่าสำหรับความร่วมมือระหว่างทีเอ็มบี ภายใต้หลักสูตร Lean Quick Win ในครั้งนี้ ได้ต่อยอดจากการพัฒนาหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ที่ได้ร่วมมือระหว่างกันในปีที่ผ่านมา จากการนำจุดแข็งทั้ง 2 หน่วยงานมาร่วมพัฒนาเอสเอ็มอีไทย และเป็นมิติใหม่ของการยกระดับและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรม

  บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Lean Quick Win รุ่นแรก ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ จำนวน 30 บริษัท

  จากแนวทางความร่วมมือระหว่าง ทีเอ็มบี และ มจธ. ด้วยหลักสูตรเข้มข้นที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ พร้อมช่วยลดขั้นตอนการทำงาน แต่ยังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ได้มากที่สุด เพื่อผลักดันให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน