EZYHAUL เปิดตัวแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ส่งสินค้า [PR]

แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ส่งสินค้า (Shippers) ที่มองหารถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้า กับผู้ให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก (Carriers) ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุก โดยเฉพาะการใช้งานพื้นที่บรรทุกเที่ยวกลับซึ่งส่วนมากใช้งานได้ไม่เต็มที่ ทั้งสองฝ่ายเพียงแค่ลงทะเบียนกับอีซี่ฮอลเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ezyhaul.com/th

- Advertisement -