ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ชูกลยุทธ์ “Internationalization” พร้อมสร้างไทยเป็นฮับด้านการออกแบบในระดับภูมิภาค [PR]

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) จัดงานสัมมนา “ดีไซน์ไทยสู่ดีไซน์โลก” (CIDI x Cumulus 2018) หลังสถาบันฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม Cumulus สมาคมระดับโลกแห่งเดียวที่คัดเลือกและรวบรวมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบชั้นนำจากทั่วโลก เผยยุทธศาสตร์ “การพัฒนาความเป็นนานาชาติ” (Internationalization) มัดใจนักเรียนของสถาบันฯ ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ของทุกปี โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติ 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 200% พร้อมผลักดันวงการออกแบบเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบในภูมิภาค ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล  แบงค็อก ชั้น 7 ห้อง โซเชียล รูม 1

- Advertisement -

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์  ให้ข้อมูลในงานสัมมนา รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการออกแบบในภูมิภาคอย่าง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการดีสวัสดิ์ดีไซน์และนายกสมาคมธุรกิจไม้ และ นายธนกร สิทธิวงศ์วณิช Fashion Designer และเจ้าของแบรนด์ Saa-Mu

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวถึงการสัมมนาครั้งสำคัญนี้ว่า “ในปี 2561 นับเป็นโอกาสพิเศษที่ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายการศึกษาด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในนาม สมาคม Cumulus โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบ นวัตกรรม ความร่วมมือด้านวิชาการและเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการออกแบบ สมาคม Cumulus ได้รับการรับรองจาก UNESCO ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการออกแบบของโลกมากมายรวม 257 สถาบัน จาก 54 ประเทศ อาทิ Royal College of Art  ประเทศอังกฤษ Parsons  School of  Design ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Istituto Marangoni ประเทศอิตาลี เป็นต้น การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม Cumulus ในครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญในการนำองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีความรู้ด้านการออกแบบระดับโลกมาพัฒนานักออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ”

“สำหรับยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถาบันฯ ในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับภูมิภาค คือ  การพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ในหลากหลายด้าน  อาทิ การมอบทุนไปศึกษาต่อในประเทศชั้นนำด้านการออกแบบ, การทำความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำด้านการออกแบบในต่างประเทศ, การส่งนักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันชั้นนำ เป็นต้น  ขณะที่ในช่วง  3 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้รับการตอบรับจากนักศึกษาต่างชาติในอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด เฉลี่ย 3ปีที่ผ่านมาเติบโตอยู่ที่ 200% ซึ่งมาจาก 23 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, อิตาลี, รัสเซีย, เดนมาร์ก, ออสเตรีย, จีน, ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษาไทยมีอัตราการเติบโตทุกปีอยู่ที่ 5% ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนกับสถาบันทุกปี ปีละประมาณ 200 คน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กล่าวสรุป

ผู้สนใจเรียนออกแบบ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อยู่ระหว่างรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2018 ใน  2 สาขาคือ สาขา Fashion  Design  และ สาขาInterior  and  Product  Design  รับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-741-3717-8 หรือ www.chanapatana.com หรือ facebook/chanapatana

“If Life is Design!”