DTAC แจง คลื่นความถี่ 2300 MHz ของดีแทคและทีโอที ไม่เกี่ยว BTS ขัดข้อง


คุณประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค(DTAC) ขอชี้แจงตามที่มีข่าวระบุระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้องมีสาเหตุจากคลื่น 2300 MHz ว่า

- Advertisement -

“ดีแทคขอชี้แจงว่า การใช้งานบนคลื่นความถี่ 2300 MHz ของดีแทคและทีโอทีไม่ได้ส่งคลื่นใดๆ ออกมานอกเหนือจากแบนด์ที่ทีโอทีได้รับการจัดสรรมา ซึ่งไม่น่าเป็นสาเหตุของการขัดข้องในการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ทางดีแทคกำลังร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและร่วมแก้ไขกับบีทีเอสอย่างใกล้ชิดต่อไป”