HomePR Newsสสว.จัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10 เฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี SME เสริมศักยภาพธุรกิจไทย [PR]

สสว.จัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10 เฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี SME เสริมศักยภาพธุรกิจไทย [PR]

แชร์ :

 

Santos Or Jaune

สสว. ฉลอง 10 ปี การประกวดรางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติ” จับมือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมผนึกกำลัง 16 หน่วยงานชั้นนำ เฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี ร่วมชิงรางวัล “สุดยอด SMEแห่งชาติ” ครั้งที่ 10 และรางวัล “SME Start up” ครั้งที่ 2 มั่นใจต่อยอดเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 130 ราย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 16 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ SME จัดงานแถลงข่าว การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. คือการส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ตามนโยบายซึ่งรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและยกระดับการส่งเสริม SME ให้เป็นวาระแห่งชาติ  โดยการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME ของไทยสู่ระดับสากล  โดย สสว. เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2549 และดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 9 ครั้ง มีผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมการประกวดกว่า 10,000 ราย ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วจำนวน 3 กิจการ ได้แก่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และบริษัท คิว ที ซี ทรานสเฟอร์เมอร์ จำกัด และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเพิ่มอีกจำนวน 8 กิจการ

“สำหรับการจัดงานแถลงข่าวประกวดรางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 10 ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี สสว. จึงจัดนิทรรศการภาพถ่าย ‘Art of Business’ เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเบื้องหลัง ความสำเร็จที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการสะท้อนจากเกณฑ์การตัดสินที่มีด้วยกัน 7 หมวดแล้ว ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นที่อยู่เบื้องหลัง และศิลปะในการบริหารธุรกิจ โดยสื่อสารออกมาเป็นภาพ แต่ละฟันเฟืองแห่งความสำเร็จที่อยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน เครื่องจักร ผู้บริหาร หรือสิ่งอื่นใด ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเอง ในส่วนของการประกวดปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี สามารถสมัครเข้าประกวดรางวัล SME Start up โดยเปิดกว้างให้แก่ธุรกิจทุกประเภท เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล ถือเป็นเส้นทางลัดให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ในอนาคต” นายสุวรรณชัย กล่าว

นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมการประกวด จะได้รับพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินใน 7 หมวด ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้ ประกอบด้วย บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ถือเป็นการวัดผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ SME เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ การประกวดรางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติ” ครั้งที่ 10 และรางวัล “SME Start up” ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.smesnationalawards.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 572 (ฐิตารีย์/ thitaree@ftpi.or.th) หรือ 582 (อมีนา/ amena@ftpi.or.th) และ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME สสว. โทรศัพท์ 02-298-3205


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม