“ยุง-ฆ่า-ยุง” ด้วยรองเท้าจิ๋ว ไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคม จาก BBDO Bangkok

ปัญหาเรื่อง “ยุง” ดูเหมือนจะเป็นปัญหาร่วมกันของเมืองในเขตใต้เส้นศูนย์สูตรทุกเมือง วิธีการที่จะกำจัดยุงอย่างยั่งยืนจะเป็นเรื่องยาก ทั้งๆ ที่ยุงเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ จากสถิติพบว่าในโลกนี้มีผู้เสียชีวิตจากยุงถึง 2.7 ล้านคนต่อปี เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว BBDO Bangkok ร่วมมือกับ SCG Chemicals และ Institut Pastuer (สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส) คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า The Nano Shoes 

- Advertisement -

คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ BBDO Bangkok อธิบายถึงหลักการทำงานของเจ้า Nano Shoe รองเท้าจิ๋วของยุงที่เป็นเครื่องมือฆ่ายุงเอาไว้ว่า

The Nano Shoes Project คือการนำแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงมาดัดแปลงโครงสร้างในระดับอนุภาคเพื่อให้มีประจุลบ จนสามารถสวมติดขายุงที่มีประจุบวก ราวกับว่าเป็นรองเท้าของยุง หลังจากโรย Nano Shoes ในกับดักยุงแล้ว ยุงที่บินเข้ามาในกับดักจะมีผงรองเท้าเล็กๆ ติดขาออกไป เมื่อยุงบินไปวางไข่ในแหล่งน้ำ รองเท้าจิ๋วๆ เหล่านั้นก็จะหล่นลงไปในน้ำ ทำให้ลูกน้ำหยุดเจริญเติบโตเป็นยุง สามารถช่วยลดอัตราการแพร่พันธุ์ยุงอย่างเห็นผลได้ชัด”

ในบางชุมชนการป้องกันหรือขจัดยุงด้วยวิธีอื่นอาจจะไม่สะดวกเท่าใดนัก แต่ด้วยวิธีการนี้ ก็น่าจะช่วยให้ป้องกันโรคที่มาจากยุงได้ภายในงบประมาณที่จำกัด และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น โดยอาศัย “ยุง” ผู้ซึ่งรู้ถึงแหล่งแพร่พันธุ์ยุงดีที่สุด!