บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอาหารรับประทานเองกันมากนัก แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไปทานอาหารนอกบ้าน ใช้บริการสั่งอาหารแบบ Delivery หรือบางคนก็เลือกที่จะซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้าน สังเกตได้จากจำนวนร้านอาหารและบริการรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารนั้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

การขยายตัวของธุรกิจอาหาร ยังส่งผลให้มีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อใส่อาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะปริมาณการใช้งานกล่องโฟมและถุงพลาสติกซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดส่วนใหญ่ อาจจะด้วยเพราะมีราคาถูก และยังหาซื้อได้ทั่วไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเน้นที่ความง่ายและสะดวกเป็นสำคัญ

(ขวา) คุณวิมล จันทร์เทียร Brand Director บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์, (ซ้าย) คุณกิตชัย ทัศนวิญญู ผู้จัดการส่วน Food Packaging Business Development

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงได้นำเสนอทางเลือกด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest  (เฟสท์) ที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการใช้บรรจุอาหารโดยเฉพาะ สำหรับบริโภคได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความสะดวกสบายเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และยังสอดคล้องกับการเติบโตของกระแสใส่ใจสุขภาพในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ด้วย

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร เนื่องจากได้รับการพัฒนาและออกแบบการผลิตโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและห่วงใยต่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค มีความสะอาดและปลอดภัยสูง เพราะให้ความสำคัญกับทุกๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิต  ดังต่อไปนี้

– ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย ด้วยการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ เริ่มจากการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไม้มาผลิตเยื่อบริสุทธิ์ สำหรับใช้ในการผลิตกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ (Food Contact Paper)  พร้อมเคลือบด้วยพลาสติก PE สำหรับสัมผัสอาหาร (Food Contact PE) พร้อมออกแบบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากกระดาษแผ่นเดียว จึงสามารถบรรจุอาหารทุกประเภทโดยไม่รั่วซึม และทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส

– มีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบปิด ควบคุมการผลิตภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบสนองการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

– Fest  ยังมีบริการให้คำแนะนำด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์แบบเฉพาะ สำหรับเจ้าของธุรกิจอาหารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และเน้นความสวยงามของบรรจุภัณฑ์  รวมทั้งมีความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อช่วยสร้างเอกลักษณ์ เสริมภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารแบรนด์อีกด้วย

Fest Shop เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

Fest บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง  ที่เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เพราะผลิตขึ้นด้วยความห่วงใยอย่างสูงสุดที่มีต่อผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและยังดีต่อโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและหาซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ห้างแม็คโคร   ทุกสาขา , Tops, Food Land ร้าน Fest Shop เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ รวมทั้งสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่  www.festforfood.com  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2586 1000