HomePR News“ระฆังพลังแห่งความดี” ถวายเป็นพระราชกุศล “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” จับมือ “ธ.ไทยพาณิชย์” หลอมใจคนไทยสร้างถวายวัดพระราม ๙ พร้อมจัดพิธีแสดงความอาลัย ครบ 1 ปี เสด็จสวรรคต [PR]

“ระฆังพลังแห่งความดี” ถวายเป็นพระราชกุศล “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” จับมือ “ธ.ไทยพาณิชย์” หลอมใจคนไทยสร้างถวายวัดพระราม ๙ พร้อมจัดพิธีแสดงความอาลัย ครบ 1 ปี เสด็จสวรรคต [PR]

แชร์ :

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถวาย “ระฆังพลังแห่งความดี” จำนวน 9 ใบ ที่หลอมรวมจากหัวใจแห่งความรัก เทิดทูน และจงรักภักดี ของประชาชนที่ร่วมเขียนลงบน “ใบไม้แห่งความดี” จำนวน 99,999 ใบ และ “ใบโพธิ์ปณิธานความดี” จำนวน 10,000 ใบ ให้กับ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อสาธารณะกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นอนุสรณ์อันทรงคุณค่าสืบไป พร้อมจัดให้มี พิธีแสดงความอาลัยเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต โดยยืนสงบนิ่ง ในวันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 15:52 น. เบื้องหน้าพระแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

ภายในพิธีถวายระฆังซึ่งจัดขึ้นบริเวณพระอุโบสถ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้จัดงานฯ ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปิยวรรณ ลีละสมภพ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนำคณะผู้บริหารและพนักงานจากสององค์กร ตลอดจนผู้มีเกียรติ อาทิ นวพร ศุขเทวา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, สมรรถ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายวางแผนกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ศกร ทวีสิน, ธเนศ จิระเสวกดิลก, พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ร่วมในพิธีด้วย

ปิยวรรณ ลีละสมภพ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเชิญชวนชาวไทยเขียนสิ่งที่ตั้งใจทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทลงบนใบไม้แห่งความดี จำนวน 99,999 ใบ ที่ประดับบนประติมากรรม “ต้นไม้ของพ่อ” และเรายังได้ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ นำ “ใบโพธิ์ปณิธานความดี” จำนวน 10,000 ใบ จากกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2559  ถึง เดือนเมษายน 2560 มาหลอมรวมหล่อเป็นระฆังพลังแห่งความดี 9 ใบ ที่ถูกหลอมรวมจากหัวใจแห่งความรัก เทิดทูน และจงรักภักดี ของประชาชน ออกแบบโดย ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ.2558 ซึ่งบัดนี้เราได้นำระฆังทั้ง 9 ใบ มาถวายที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อสาธารณะกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นอนุสรณ์อันทรงคุณค่าสืบไป”

ด้าน ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ‘ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา’ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยรอบธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ และมีการเชิญชวนผู้บริหาร ลูกค้า ประชาชนร่วมจารึกปณิธานความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลงบนแผ่นทองเหลืองรูปใบโพธิ์ และแขวนไว้บนซุ้มต้นโพธิ์สีทอง เพื่อปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดีอย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด นำ ‘ใบโพธิ์ปณิธานความดี’ จำนวน 10,000 ใบจากกิจกรรมดังกล่าวของธนาคารฯ และ ‘ใบไม้แห่งความดี’ จำนวน 99,999 ใบ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซีจัดขึ้นมาหลอมรวมเป็น ‘ระฆังพลังแห่งความดี’ ที่สมบูรณ์สง่างาม จำนวน 9 ใบ ถวายวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นอนุสรณ์เตือนย้ำในปณิธานที่ทุกคนได้ตั้งใจจะปฏิบัติร่วมกันต่อไป”

นอกจากกิจกรรมที่แสดงถึงพลังแห่งความดีแล้ว ในวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 60 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้จัดให้มีพิธีแสดงความอาลัย โดยเชิญชวนคณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี โดยยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 15:52 น. ซึ่งเป็นเวลา คล้ายเวลาเสด็จสวรรคต เป็นเวลา 89 วินาที ตามจำนวนสิริพระชนมพรรษา ที่ชั้น G บริเวณหน้าพระแท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้ร่วมในพิธีด้วยความสำรวมและอาลัยจำนวนมาก เมื่อครบ 89 วินาที จึงถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี

พร้อมกันนี้ในโอกาสสำคัญยิ่ง ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ยังได้ประดับตกแต่งด้วยต้นดาวเรืองสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีประจำวันเสด็จบรมราชสมภพจำนวนมาก และสมพระเกียรติ อันสะท้อนถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้ง พร้อมเทิดพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไป


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม