HomeBrand Move !!ซีกัล เดินแผน Green Innovation วางโรดแม็พปลายทางสู่ เครื่องครัว Eco-Friendly   

ซีกัล เดินแผน Green Innovation วางโรดแม็พปลายทางสู่ เครื่องครัว Eco-Friendly   

แชร์ :

เทรนด์ Go Green ไม่ใช่เพียงกระแสที่มีการตื่นตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่ง Mega Trend ที่ทั้งโลกให้ความสนใจ ทำให้มองเห็นความพยายามและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ  หรือในแต่ละประเทศ  รวมทั้งการตื่นตัวของภาคธุรกิจที่พยายามนำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ซีกัล ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลและนอนสติ๊ก เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับ Green Policy  อย่างต่อเนื่อง หลังเริ่มนำแผนอนุรักษ์พลังงานมาใช้กับธุรกิจตั้งแต่ปี  2556 เป็นต้นมา รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นกระบวนการที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ทำให้ค่าไฟในธุรกิจเริ่มคงที่มาหลายปี เทียบกับเมื่อช่วง 10 ปีก่อนหน้า ที่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นตามปริมาณยอดขายและกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบยอดขายจาก 400 กว่าล้านบาท เป็นมากกว่า 1 พันล้านบาท ในปัจจุบัน

แผนช่วงต้นของซีกัล เริ่มจากวิธีง่ายๆ  ด้วยการลดการใช้พลังงานและการตรวจระบบทำงานต่างๆ ของไลน์ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียพลังงานสิ้นเปลือง เช่น ลดการรั่วของระบบลมในโรงงาน ปิดไฟแสงสว่าง พัดลมและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน ติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อเปิดเครื่องจักรขนาดใหญ่ทิ้งไว้ เปลี่ยนไปใช้รถยกไฟฟ้าแทนรถยกแบบน้ำมัน และเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED  ทั้งหมด

ขณะที่ก้าวต่อจากนี้  ซีกัลต้องการมากกว่าแค่การควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ต้องการลดปริมาณการใช้พลังงานลงด้วย นำมาสู่การทุ่มเม็ดเงิน 50 ล้านบาท เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์รูฟบนหลังคาโรงงานพื้นที่ 3,571  ตารางเมตร  ซึ่งจะทำให้ซีกัลสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองในสัดส่วน 25% จากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

คุณอรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและเครื่องครัวนอนสติ๊ก “ซีกัล” และ “จรวด” กล่าวว่า บริษัทสานต่อนโยบาย Seagull Green Innovation ด้วยการนำนวัตกรรมที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เริ่มต้นด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 703 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,100,000 หน่วยต่อปี ขณะที่แผงโซลาร์เซลที่นำมาใช้นี้จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 30 ปี

“ปัจจุบันยอดการใช้ไฟของโรงงานผลิตอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี โดยหลังจากติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ พร้อมการใช้นโยบายลดใช้พลังงานภายในโรงงานจะสามารถลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 25% และหากมองตลอดอายุการใช้งานจะประหยัดได้ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2  ถึงปีละ 576 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้  26,415 ต้น เพื่อมาช่วยฟอกก๊าซ CO2  หากจะให้เห็นภาพได้ชัดจะเป็นปริมาณต้นไม้ที่มากกว่าที่ปลูกอยู่ในสวนลุมประมาณ 4.3 เท่าตัว”

เมื่อต่อจิ๊กซอว์ต่างๆ ครบตามแผนในอนาต ซีกัลมีเป้าหมายไปสู่การเป็น Green Brand  แต่ขณะนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ซึ่งยังต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อนำมาปรับใส่ทั้งในกระบวนการผลิต หรือการขนส่ง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  โดยซีกัลเป็นแบรนด์แรกในอุตสาหกรรมเครื่องครัวและผลิตภัณฑ์สเตนเลส  ที่มีนโยบายในเรื่องนี้และเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง  แต่ยอมรับว่าการเดินไปสู่การเป็น Green Brand อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลา

ขณะที่การเติบโตทางธุรกิจ ซีกัลยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องตามการเติบโตของตลาดแม้ว่าจะมีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจบ้าง โดยซีกัลยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 30-50 ล้านบาทต่อปี เพื่อผลักดันยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น  จากปัจจุบันมีกำลังผลิตประมาณ 1 หมื่นตันต่อปี  เพื่อทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยสัดส่วน 75 : 25  โดยเฉพาะการขยายตลาดไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง และในอาเซียนเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในการเติบโตแต่ละปีที่ 10%

คุณอรุณ มองว่า โอกาสในการเติบโตของกลุ่มเครื่องครัวยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องครัวที่สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก  มีครอบครัวที่เล็กลง และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในคอนโดฯ ทำให้ซีกัลพยายามที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนอนสติ๊กที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสุขภาพ ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการประกอบอาหารมาก รวมทั้งสะดวกในการทำความสะอาด  ซึ่งปัจจุบันซีกัลเป็นผู้นำในกลุ่มนอนสติ๊กที่มีขนาดตลาดประมาณ 25% ของตลาดเครื่องครัวโดยรวม

“ซีกัลถือเป็นแบรนด์แรกในกลุ่มธุรกิจเครื่องครัวที่สื่อสารกับผู้บริโภคในเชิง Emotional  และพยายามปรับภาพลักษณ์การทำครัวมาเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาทำครัวด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น  ประกอบกับการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ทั้งในเชิงของการสื่อสาร หรือการทำตลาด และพัฒนาช่องทางขายให้เพิ่มมากขึ้น  ทำให้ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องทุกปี จากยอดขายในปัจจุบันที่มีกว่า 1,500 ล้านบาท”


แชร์ :

You may also like