HomePR Newsสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แสดงจุดยืน หนุนการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องของฝ่ายบริหารจุฬาฯ กรณีเกิดความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ [PR]

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แสดงจุดยืน หนุนการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องของฝ่ายบริหารจุฬาฯ กรณีเกิดความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ [PR]

แชร์ :

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่มีใช้บังคับอยู่แล้ว และได้พิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิตด้วยการตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ จนเป็นผลทำให้นิสิตดังกล่าวบางคนที่มีสถานะเป็นสมาชิกสภานิสิต ขาดคุณสมบัติจนพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภานิสิตนั้น

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดยกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของนิสิตเก่าทุกคณะ ทุกภูมิภาค ได้รับทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่รอบคอบ เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแก้ปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนนี้ เพื่อร่วมกันรักษาชื่อเสียง ขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบวินัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป” นายสหรัฐ กล่าว


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม